แท้จริงแล้วทำไมผู้ชายชอบมีแฟนหลายคน

ผลการคำนวณ ตามหลักคณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พันธุกรรมศาสตร์ และสารพัดศ าสตร์

แต่ไม่รวมสั ตว์ประหลาด

พบว่า สาเหตุที่ผู้ชายมีแฟนหลายคน

เป็นเพราะ…

อัตราส่วนของ โ ค ร โม โ ซ ม x ( ผู้หญิง)

และ โ ค ร โ ม โ ซ ม y ( ผู้ชาย)

มีอัตราส่วนเท่ากับ 4 ต่อ 1 คือ

โอกาสที่ผู้ชาย จะเกิดมา 1 คน

เท่ากับอัตราส่วน การเกิดของหญิง 4 คน

จะได้ว่า อัตราส่วน ชาย : หญิง = 1 : 4

คิดง่ายๆก็คือชาย 1 คนจะมีแฟนได้ 4 คน

แต่ความจริง กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ

1 ใน 4 ของผู้ชาย จะเป็นกะ เ ท ย

อีก 1 ใน 4 ของผู้ชาย จะเป็น เ ก ย์

อีก 1 ใน 4 ของผู้ชาย จะเป็นคนรักเดียวใจเดียว

และ อีก 1 ใน 4 ของผู้ชาย จะเป็นคนเจ้าชู้

ดัง นั้นผู้ชายเจ้าชู้จะมีแฟนได้ = 4 คน(จากส่วนของตัวเอง)

+ 4 คน(จากส่วนที่มันเป็น เ ก ย์ )

+ 3 คน(จากส่วนที่เหลือของผู้ชายรักเดียวใจเดียว)

และ + 4 คน(จากส่วนที่มันเป็น ก ะ เ ท ย )

= 4+4+3+4=15 คน ผู้ชายเจ้าชู้ จะมีแฟนได้ 15 คน

ด้วยเหตุผลที่เกิดจาก จำนวนผู้หญิงมากกว่าชาย

และความไม่ปกติ ของผู้ชายด้วยกันเอง

ดังนั้น หากสาวๆจับได้ว่า แฟนตัวเองมีแฟนอีก 3 คน

จึงถือเป็นเรื่องปกติ ควรปรองดอง กันไว้

ป ร า โ ช ด ด ด ด ด ด น ะ