เหตุผลที่ว่าทำไมเขาดูมี “วาสนา” มากกว่าเรา

ทำไมคนบาง คนดูมี “วาสนา” มากกว่าเรา

เขาไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่า เขาหมดหนทาง บ อ ด

เขาดี ไม่ได้แปลว่า จะยอมให้เธอ รั ง แ ก

บางครั้งคนเรา อาจคล้าย “พ ริ ก” สีสวยแต่มี “โ ท ส ะ”

เหมือน “ผักกาดขาว” หลายชั้น “ซับซ้อน”

กว่าจะเข้าถึงใจเหมือน “ดอกบัว” กว่าจะเห็นเม็ดได้

ก็ต้องรอให้ “กลีบร่วงหมด” บางครั้ง “แสร้งไม่รู้เรื่อง”

ก็ไม่เป็นไร อยู่ง่ายคิดง่าย อาจสบายกว่าคิดลึก

บางเรื่อง “รู้มาก” อาจทำให้ยิ่งเจ็ บปว ด

เสียใจ ท้อแท้ ไม่มีใครรู้มากไปกว่าใคร

บางครั้งที่เขา “แสร้งทำเป็นไม่รู้”

เพราะเขาไม่อยากให้ “เรื่องบานปลาย”

บางครั้งที่เขา “แสร้งทำเป็นไม่รู้”

เพราะเขาไม่อยาก “บอกความจริง ให้คุณอับอาย”

บางครั้งที่เขา “แสร้งทำเป็นไม่รู้”

เพราะเขาไม่อยาก “ถือสาหาความ”

บางครั้งที่เขา “แสร้งทำเป็นไม่รู้”

เพราะเขายังอยาก “ถนอมความรู้สึกดีๆ” ที่มีต่อกัน

บางครั้งที่เขา “แสร้งทำเป็นไม่รู้”

เพราะเขายังอยาก “ให้อภัย” ยังมีเยื่อใย

คนทำดีย่อมได้ดี มีที่ไหน

ทำชั่วได้ดี มีให้เห็ นร่ำไป

ควรเป็นคนดี แต่อย่าเป็น คนซื่อ

ดีแล้ว ต้องดีแบบฉลาด

ถ้าเกม ไหนไม่ยุติธร รม ก็ไม่ต้องเดินตามกติกา

หากจะถามหาวาสนาแล้ว?

อะไรคือวาสนา ?

-ไ ม่ ร่ำ ร ว ย แต่ก็ไม่ขัดสน

-ที่บ้านไม่มี คนป่ วย

-พ่อแม่ลูก อยู่กันพร้อมหน้า

-ไม่มีญาติ ที่ถูกขังอยู่ในคุ ก

-ไม่มีศั ตรู

-ในกลุ่ม ไม่มี ทุ ร ช น

-ข้างกายไม่มี ค น เ ล ว

-มีกัลยาณมิตร คอยตั กเตือ น

-ทำการใด มีผู้อุปถั มภ์

-มีผู้รู้เป็นมิ ตรสหาย

นั่นแล คือวาสนา