เวลาไหนที่ผู้ชายจะต้องอาศัยพึ่งพา และขอประโยชน์จากคุณ

เวลาไหน ที่ผู้ชายจะต้องอาศัยพึ่งพา

และขอประโยชน์ จากคุณล่ะก็

เขาจะทำตัวน่ารัก กับคุณเป็นพิเศษเลยล่ะ

เวลาที่ผู้ชายดูน่ารักที่สุด

1. ตอนที่เขา ไม่สบาย

เวลาที่ผู้ชายไม่สบาย เป็นบุคลิกหนึ่ง ที่คุณอาจรู้สึกได้ว่า

เขาจะกลาย เป็นผู้ชายขิ้อ้อน ที่ต้องการ พย าบาลส่วนตัว

อย่างคุณมาคอย เป็นกำลังใจเฝ้าไข้อยู่ตลอดเวลา เขาจะอ อเซ าะ

ขอให้คุณคุณตามใจ นู่นนี่ตลอดเวลา ที่เห็นว่าทำไม

เวลาผู้ชายป่ วยถึงเป็นเวลาที่เขา ดูน่ารักขึ้นกว่าย ามไม่เ จ็บ ไม่ป่ วย

ก็เพราะอาการป่ วย อันรุมเร้าจะทำให้เขาสิ้ นฤ ทธิ์ความดื้ อค่ะ

2. ตอนที่เขาสำนึกผิ ด

เวลาที่ผู้ชาย ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา ความผิดอันผิดต่อผู้หญิงเรา

เขาก็จะออกอาการเซื่ องซึ มและทำหน้าเศ ร้าเล่าความเท็ จ

เพื่อเป็นการง้อง อนขอโท ษคุณ เขาจะไม่ทำพฤติกร รมอันใด

เพื่อเป็นการขัดใจ และกวนอารมณ์ของคุณเป็นเด็ ดขาด แต่เขาจะทำ

ตัวเงียบที่สุด น่าสงสารที่สุด ให้คุณเห็นใจและเข้าใจเขามากที่สุด

ซึ่งคุณต้องระวังกับมารย าผู้ชาย

3. ตอนที่เขา อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆ ของคุณ

เพราะอยู่ต่อหน้า ผู้หญิงคนอื่น เขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกร รมของตัวเอง

จากเดิมที่อาจจะเคยกระด้ างกระเดื่ องต่อ คนรักกันอย่างคุณ

แต่พอมีแขกต่ างเพ ศมาอยู่ด้วย เขาก็เริ่มทำตัวน่ารัก และน่าเอ็นดูยิ่งกว่าที่เป็นอยู่

4. ตอนที่เขากิน

แม้กิริย าตอนผู้ชายรับประทาน จะเป็นอะไรที่ไม่น่ามองก็ตาม แต่เวลาที่เขากิน

มันทำให้สิ่งที่เขากิน ดูน่ากินขึ้นเอามากๆ ถึงจะดูมูมม าม และออกตะกล ะตะกร ามไป

หน่อยก็เถอะ เวลาที่ผู้ชายเกิด หิวหรือเกิดอร่อยอะไรขึ้นมา

ผู้ชายก็จะกินด้วยความโห ยหิว ซึ่งมันทำให้อาหารจานนั้น ดูอร่อยกว่า

ความเป็นจริงขึ้นเยอะเลย

5. ตอนที่ เขาขออนุมัติ

ไม่ว่าคำขอเหล่านั้น จะเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง หรือจะเป็นคำอนุญาต ขอไปไหนก็ตามแต่

ถ้าคำขอนั้น เป็นคำขอที่ต้องขอการตัดสินใจ ของคุณแล้วล่ะก็ เขาก็จะเข้ามา

ทำให้คุณอารมณ์ดี และพยายามหว่านล้อม ให้คล้อยตามและเห็นด้วยกับ เขา

เรื่องที่เขาต้อง ขออนุมัติจากคุณก็เช่น การขอเบิก ใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่

ห รือขอไปดื่มกับเพื่ อนหลังเลิกงาน

6. ตอนที่เขาอยากมี เ ซ็ ก ซ์

เรื่องอย่างว่า แบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดัง จึงจำเป็นที่เขาต้องขอความเห็นใจ

จากคุณ เพื่อความกระหา ย อยากคลา ยรักของเขา เขาจะเข้ามานัวเนีย

พัวพั นกายของคุณ จนคุณเองรู้สึกได้เองว่า เขาต้องการอะไร

แล้วถ้าคุณไม่จัด ให้เขาก็ระวังว่า เขาจะใช้กำลังเข้าขืนใจเอาล่ะ