เรื่องแปลกแต่จริงสังคมทุกวันนี้ กินหรูอยู่สบาย แต่หนี้ไม่ยอมจ่าย (เขียนไว้ดีมาก)

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อยากให้คนยุคใหม่ได้อ่าน

จากการสำรวจพบว่า คนสมัยนี้ชอบใช้เงินฟุ่มเฟือย

อวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดง ถึงความอู้ฟู่

โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทค วามดีๆ

ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงินแบบผิดๆ อยู่

ถ้าคุณมีเงินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน

วันละ วันละ 8 ชั่วโมง เดินทาง ไป-กลับ 2 ชั่วโมง

เป็น 10 ชั่วโมงเท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่วโมง

คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่วโมงละ 68 บาท

หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท/ชั่วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟ แก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป 2 ชั่วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่หรูมื้อละ 350 บาท นั่นเท่ากับ

คุณแลกเวลาในชีวิตไป 5 ชั่วโมง เพื่ออาหารมื้อนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์ เครื่องละ 30,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิต ไป 428 ชั่วโมง

เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม

ราคา 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลาในชีวิต

ไป 1,000 ชั่วโมง เพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคน เราอยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่วโมง

ถ้านอนวันละ 8 ชั่วโมง เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่วโมง แต่ละชั่วโมง

ถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ

แค่เพื่อตอบสนองกิเล สส่วนตัว หรืออาจแค่

เพื่ออยากให้มีหน้ามีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่า

“ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย”หรือทำแบบนี้แล้วผิด

อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน แต่ประเด็นคือ

ถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้นบน ความพย าย ามเท่าเดิม”

คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย? คุณมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญ

ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อมั่น

ในกาแฟราคาแพง กระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู รถหรู

ที่ต้องก้มหน้าก้มตาผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดีดูเท่

แต่ถ้าความสามารถ และรายได้เรายังไม่พอ

อย่าใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้วไม่เดื อด ร้ อนก็มี

เพราะเขามีกำลังซื้อ แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น

ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่น ในตัวเองของคุณ

จะเป็นตัวตัดสิน ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างไหม

กล้าที่จะเดินสวนทาง กับแนวคิดส่วนใหญ่ ในสังคมไหม

ถ้าคุณไม่กล้า เชื่ออะไรสักอย่าง คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม

ในแบบที่กระแสสังคม นั้นพาเราไป