เรื่องบางเรื่องก็จำเป็นต้องมีจุดจบ เพื่อให้ได้เริ่มต้นใหม่

บางเรื่องก็จำเป็นต้องมีจุดจบเพื่อให้ได้เริ่มต้นใหม่
บางคู่เลิกกัน เพราะหมดรัก

บางคู่เลิกกัน เพราะอีกฝ่ายไม่ซื่อสัตย์
บางคู่เลิกกัน ทั้งที่ยังรัก

จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
บทสรุปก็คือ มันถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือกันแล้ว

นั่นคือการตัดสินใจ “เลิกกัน”

แล้วหลังจากนั้น ไปไหนต่อ?
ก็ไปข้างหน้า ตามทางของใครของมัน

ให้คิดว่า เราเลิกกัน
เพื่อที่จะให้ชีวิต ได้เริ่มต้นใหม่
และเดินต่อไปข้างหน้าได้

ไม่ใช่เลิกกัน
เพื่อจะให้ชีวิต”ตกต่ำถอยหลัง ลงคลอง”

และจำเอาไว้ว่า
เรามี “ความสำเร็จ” รออยู่ข้างหน้า

เรามี “ความหวังของพ่อแม่” รออยู่ข้างหน้า
เรามี “คนดีๆที่รักเรา” รออยู่ข้างหน้า

ต่อให้ คบกันมาเป็นสิบปี
ต่อให้ เคยร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมามากแค่ไหน

หรือต่อให้รักกันมากแค่ไหน
ก็ไม่มีความหมายและเทียบไม่ได้

ขอบคุณ : นิ รนาม