เรื่องจริงที่ต้องเจอ ของคนเป็นเมียเก็บ

จะว่าไปบางทีความรักก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆ นะ

และที่ลึกลับซับซ้อน กว่านั้น คือมันไม่มีสูตรลับอะไร

หรือเราไม่สามารถ คาดเดาอะไรจากความรักได้เลย

โดยเฉพาะ เรื่องความสัมพันธ์ที่คนเราไม่อาจ

ห้ามใจตัวเองได้ และเรื่องที่วันนี้จะมาบอกให้ได้รู้กันก็คือ

สิ่งที่คุณจะต้องเจอแน่ๆ ถ้าเผลอตัวเผลอใจ

ไปเป็นมือที่สาม ของคู่คนอื่นเขา

1. คุณจะระแวง กลัวการถูกจับได้ จิตใจพุ่งซ่าน

2. คุณจะถูกนินทาอยู่ประจำ สุขภาพจิตย่ำแย่

3. อาจมีผลลบต่อหน้าที่การงานได้ ผลกระทบ

จากจิตใจที่ไม่เป็นสุข

4. คุณจะหารักแท้ ได้ยาก เพราะไม่ใส่ใจเรื่องศีลธรรม

5. คุณจะไม่มีสถานะ ไม่มีตัวตน

ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟน

6. หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอ เพราะรัก

ที่มีมันคือรักหลอกๆ ซึ่งตัวคุณเองรู้ดี

7. คุณจะเสีย ความมั่นใจในตัวเอง

เป็นคนที่มีตราบา ปติดตัว

8. ทำลายครอบครัวตัวเองได้

ผลจากการไม่จริงใจ

9. คุณต้องหลบๆ ซ่อนๆ รอเวลาที่เขามาหาเท่านั้น

ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

10. คุณจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเอง รู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ดี

อาจเกลียดตัวเองได้

11. เขาสามารถเลิกกับคุณได้เสมอ เพราะคุณเป็น

แค่ตัวสำรอง หรือมือที่สาม

12. คุณจะถอนตัวจากเขาได้ยาก เพราะด้วย

ความรักที่มีให้ แต่กับเขาอาจไม่ได้เรียกว่ารัก

13. คุณจะเสียเปรียบอีกฝ่าย เพราะไม่สามารถ

เรียกร้องอะไรได้เลย

14. ในสายตาคนอื่นคุณเป็นเหมือนคนเลว

ที่หวังจะทำให้คู่คนคนอื่นแตกแยก

15. คุณเหมือนคนไม่มีสติ ไม่มีการจัดการอารมณ์ตัวเอง

เพราะตกอยู่ในความหลง ไม่มีรักแท้

16. ความหวังของคุณอาจเป็นเพียงลมๆ แล้งๆ

ที่ไม่มีวันเป็นจริงได้

17. เมื่อเรื่องบานปลายคุณจะกลายเป็นคนผิด

และมีตราบาปติดในชีวิตไปตลอด