เมื่อเขาหมดรัก คุณจะรู้ว่ายื้อไปก็ไม่มีค่า

เมื่อเขาหมดรัก อย่ายื้อ ให้อยู่ต่อ เมื่อเขาหมดรัก “ทำไมไม่ควร ยื้อให้อยู่ต่อ”

ของที่ไม่ใช่ ของๆเรา ยังไงก็ต้อง ปล่อยไป ก่อนจะยื้อ ใครสักคนไว้

อยากให้ลอง ทบทวนกันสักนิดเพรา ะมันคงมี แต่เราที่อยากรักษา

ทุกอย่างให้เหมือนเดิม “ในขณะที่เราพย าย ามทำให้รักครั้งนี้อยู่ต่อไปได้

เขาก็พย าย ามทำทุกอย่าง เพื่อให้รักครั้งนี้มันจบลงเช่นกัน”?

ความสัมพันธ์ที่สวนกัน มันก็เปรียบเสมือน เชื อก

ที่ต่างฝ่ายก็ ดึงไปคนละทาง

ทางหนึ่งเป็นของ “คนที่ยังรักอยู่”

ส่วนอีกทางหนึ่ งเป็น”คนที่พร้อมจะไป”

เพราะทุกคน มีเหตุผลที่จะดึงมัน จึงทำให้เกิด การแข่งขัน ?

หลายคน คงคิดซินะว่า ใครที่ดึงเชื อกเข้ามาหาตัวเองได้มากที่สุด

จะเป็นฝ่ายชนะ “ถูกค่ะ” คนที่ชนะคือคนที่ดึงเชื อก

เข้าหาตัวเองได้มากที่สุด นั้นก็คือคนที่พย าย ามทำ

ตามเหตุผลตัวเองให้ได้

แต่อย่าลืมมอง กลับไปดูมือที่ดึง มันมีทั้ง แ ผ ล จากการดึง

มันไม่สำคัญหรอกว่า เราจะเลิกกันเพราะอะไร

ถ้าการที่เรายังยื้ อคนๆหนึ่งที่หมดใจ ด้วยการจะรักษาเขาไว้อยู่

สิ่งที่ได้กลับม าอาจจะเจ็ บกว่าการปล่อยเขาไป

เพราะฉะนั้น เจ็ บครั้งเดีย วแล้วจบ ดีกว่าเจ็ บเรื่อยๆไม่จบสักที

เชื่อเถอะ “รักคนหมดใจ” มัน ไม่มีความสุข หรอก

“ความรักที่ผิ ดหวัง” จะทำให้เราได้ “เรียนรู้” 7 อย่าง

1. ไม่มีใคร”รัก”เรา เท่า”ตัวเราเอง”

2. จะไม่มีใคร”เห็นค่า”เรา จนกว่าเราจะ”เห็นค่า”ตัวเอง

3. เราสามารถอยู่กับ”คนที่ใช่”เท่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่เรา”ต้องการ”

4. เราไม่มีวันได้ “ครอบครอง” สิ่งที่ไม่ได้ถูก “กำหนด” มาเพื่อเรา

5. อย่า “ฝืน” กับ “ความรักที่ไม่ใช่” เพราะสุดท้ายจะ “เสียเวลา”

6. ในที่สุดเมื่อเรา”ก้าวไปข้างหน้าก็รู้ว่า เราอยู่โดยขาด “บางสิ่ง” ได้

7. ทุก”จุดจบ”ของความรักมี “ข้อบ กพร่ อง” ของเราอยู่ในนั้นเสมอ

จงเรียนรู้ ทบทวน และ “แก้ไข” ตัวเอง เพื่อก้าวต่อไป

บนเส้นทางความรัก ที่ “สวยงาม” กว่าเดิม