เทคนิคเตรียมตัวให้พร้อม ทำตัวให้น่ารักเพื่อให้แม่สามีเอ็นดู

ลูกสะใภ้คนไหน ปฏิบัติได้ครบทั้ง 5 ข้อแบบ ส ม่ำ เสมอ

แม่สามีที่ว่า เ ฮี้ ย ว ๆ จะเปลี่ยนมาทั้งรักทั้ง หลงแน่นอน

สุภาพอยู่เส มอและอย่าเถียง

อีกสิ่งที่ลูกสะใภ้ ทำได้ ย า ก ที่สุด คงจะหนีเรื่อง

ของการ ห้ า ม ตัวเองไม่ให้เถียงแม่สามี หรืออย่าพูด

มากเกินไปไม่ได้ แต่เพื่อให้แม่สามีเข้าใจ และรักเรา

คุณก็ต้องทำให้ได้ เพราะการเถียงนำไปสู่ความเกลียดชัง

และการ ท ะ เ ล า ะ ที่รุนแรงได้ ที่สำคัญคือ ทำตัวให้

สุภาพและรู้จักกาลเทศะเสมอ เมื่อมีบทสนทนาเกิดขึ้น

ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ให้ฟังเป็นส่วนมาก โต้ตอบเป็นส่วนน้อย

ถ้ามีการขอความ คิ ด เ ห็ น ที่เกิดขึ้น ให้ตอบแบบกลางๆ

ในปริมาณพอดีๆ วาจาสุภาพ เอ่ยปากทุกคำต้องมีลงท้ายคะขา

ด้วยความ อ่ อ น หวานแบบที่ใส่จริตพอดีตัว

ดูแลเอาใจใส่เหมือน แ ม่ แ ท้ ๆ

แม่สามีก็เหมือนแม่ของเรา ให้คิดไว้แบบนี้ ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้

ก่อนอื่นเลย คุ ณ จ ะต้องเปลี่ยนทัศนคติเป็นอย่างแรก ไม่ว่าคุณ

จะไม่ชอบแม่สามีขนาดไหน แต่อย่างน้อย เธอก็เป็นคน เ ลี้ย ง ดู

เฝ้าทนุถนอมคนที่คุณ รั ก จนเขาโตขึ้นมาได้ ที่สำคัญ คุณในฐานะ

ลูกสะใภ้ยังไงก็ไม่จำเป็นต้องชนะคุณแ ม่ ส า มี หรอกค่ะ ปล่อยบ้าง

ยอมบ้างก็ดี ถ้ามันจะทำให้ความสัมพั นธ์ของคุณกับแม่ผัวดีขึ้น

แถมยังทำให้ชีวิตแต่งงานราบรื่นอีกด้วย

นอบน้อมถ่อมตน

เมื่อเข้ามาอยู่ใต้ ช า ย คาเดียวกันกับแม่สามี ก็เหมือนมีผู้ใหญ่

ที่ต้องให้การ เ ค า ร พ การมีคุณสมบัติการนอบน้อมถ่อมตนถือ

เป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครๆ ต่างก็ชื่นชอบทั้งนั้น เพราะความนอบ น้ อ ม

ถ่อมตนและเคารพ ผู้ใหญ่ถือเป็นคุณสมบัติ พึงมีที่ฝังรากลึกอยู่

ในจิตสำนึกของคนไทยมาแต่โบราณ อย่างน้อยที่สุดคือการไปลามาไหว้

ที่สำคัญจะต้องออกปากเรียก คุณพ่อคุณแม่ ส วั ส ดี ค่ ะ

อีกสักนิด เมื่อกลับมาบ้านหรือออกจากบ้านจะช่วยเพิ่มคะแนนได้อีกหน่อย

นอกจากนี้ ถ้าท่านยื่นสิ่งของหรือตักข้าวให้ ห้ามลืม พ น ม มือ

และกล่าวคำขอบคุณด้วย ทำแบบนี้บ่อยๆ ให้ชินแม้ว่าจะอยู่ด้วยกัน

เจอกันทุกวันก็ ต า ม เหมือนเมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างไร

ทำอย่างไรก็ทำเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือการเอาใจใส่แม่สะใภ้ให้มากขึ้น

งานบ้าน งานเรือนอย่าให้ขาด

ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกสะใภ้ เป็นผู้หญิงแต่ง งานเข้าไปใช้ชีวิตครอบครัวแล้ว

เรื่องของงานบ้านงาน เ รื อ น อย่าให้ขาดตกบกพร่ อง อย่าคิดว่า

เป็นลูก ส ะ ใ ภ้ ยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องใส่ ใจงานบ้านงานเรือน

เพราะอย่าลืมว่า แม่สามีบางคนก็ยัง คงคอน เ ซ็ ป ต์ ความหัวโ บราณ

เอาไว้อย่างหนักแน่น ดังนั้นย่อมอยาก ได้ลูกสะใภ้ที่มีความเป็นแม่ศรีเรือ น

เพราะอย่างน้อยก็จะได้คอยปรนนิบัติพัดวีลูกชาย ของเขาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ชวนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆ

เป็นสามี ภ ร ร ย า กันก็ต้องมีออกไปเที่ยว ไปทานอาหารนอกบ้าน

เพิ่มความหวานให้ ความรักหลังแต่งงานกัน บ้างเป็นเรื่องธรรมดา

แต่นานๆ ครั้งชวนคุณแม่สามี ไปด้วยก็ไม่ถือว่าผิดอะไร ไปช้อปปิ้งบ้าง

ไปเที่ยวต่าง จั ง ห วั ด หรือต่างประเทศกันทั้งครอบครัรวบ้างยิ่งดี

โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุอย่างคุณแม่สามี การออกเดินทางไปท่องเที่ยว

ถือว่าเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้ว นอกจากจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้ว

บางครั้งกิจ ก ร ร ม บางอย่างก็ช่วยสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่าง

แม่สามีกับลูก ส ะ ใ ภ้ ได้มากเหมือนกัน