เตือนสติผู้หญิง ที่กำลังจะคบกับชายหนุ่มที่คุณรักมากที่สุด

ลักษณะผู้ชายที่สาวๆ ควรถอยออกมาให้ห่างที่สุด

อย่ าเด ทกับผู้ชายที่ไม่พย าย าม อะไรเลย

ที่จะมี ความสัมพันธ์ที่พิเศ ษกับคุณ

ผู้ชายที่จะมาเจอคุณแค่ตอนที่เขาว่าง

และคุณต้องเป็นฝ่าย พย าย ามว่างมาหาเขา

ผู้ชายที่จะเป็นแบบ ที่เขาเป็นไม่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไง

และคุณต้องเป็นฝ่ายพย าย ามยอมรับ เขา

ผู้ชายที่จะไม่โท รหรือส่ งข้ อความหาคุณ นอกจากไม่มีอะไรทำ

และคุณต้องเป็นฝ่ายพย าย ามติดต่อเขา

ผู้ชายที่จะไม่พูดจริงจัง ถึงความสั มพั นธ์ระหว่างคุณและเขา

และคุณต้องเป็นฝ่ายพย ายา มบี บคั้นเขา

อย่ าเดทกับผู้ชายที่ไม่พ ย ายาม อะไรเลย

ที่จะทำให้คุณ ประทับใจเพราะนั่น คือ

สัญญ าณที่บอกว่า คุณไม่ได้พิเศ ษ

หรือแม้แต่ สำคัญกับเขาจำไว้ว่า

คุณเด ทกับผู้ชาย

เพื่อสักวันคุณจะเจอใครสักคน ที่คุณจะ

ใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ตลอดไป

ไม่ใช่แค่ใครสักคน ที่คุณจะ มีความสุขด้วยชั่วค ราว

ดังนั้น อย่า เสี ยเวลาถ้าคิดว่ามันไม่ใช่

เพราะข้างหน้า ผู้ชายที่ดีกว่า รอคุณอยู่เสมอ