เจอครบแบบนี้ถือว่าโชคดีที่สุด รักษาคนข้างๆคุณให้ดีๆ อย่าปล่อยให้หลุดมือ

จุดสู งสุ ด ของความรักสำหรับคุณสาว ๆ คืออะไร

การได้รักกับคนที่รักคุณ การได้คบคนที่ ห ล่ อ

หรือการได้ คบกับคนรวย หลายๆคนก็คง มีสเป ค

อยู่ในใจกันอยู่แล้วเนอะ

ไว้ใจ กั น และกัน

การไว้ใจซึ่ งกันและกัน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับคนที่คบกัน

เพราะถ้ามัว แต่ละแวงกันไป มาสุดท้าย คงไม่พ้นต้อง เ ลิ ก กันอยู่ดี

กล้าที่จะ พู ด คุยถึงปัญหาต่างๆ ให้อีกฝ่ายฟัง

คุณสามารถเล่าปัญหา ต่างที่เกิดขึ้นกับคุณ ให้เขาฟังได้

โดยที่เขาจะไม่ รั ง เ กี ย จ หรือรำคาญสิ่งที่คุณเล่า

คุณเชื่อว่าเขาจะรับฟัง คุณอยู่เสมอและคุณยินดี ที่จะรับ

ฟังเรื่องราวของเขาเช่นกัน

รู้สึกเป็นตัว ของตัวเอง

เวลาที่คุณอยู่กับ คุณไม่จำเป็นต้อง แ ส แ ส ร้ ง

แกล้งทำ ตัวเป็นคนอื่น หรือต้อ ง คี พลุ ค ตลอดเวลา

เพื่อที่จะทำให้เขา ประทับใจ คุณกล้าที่จะเผยข้อเสีย

ของคุณให้ัอีก ฝ่ า ย รับรู้ ไม่ต้องทำตัวในแบบ ที่อีกฝ่าย

ชอบเพื่อเอาใจเขา ที่สำคัญทั้งคุณ และเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง

ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตัวเอง เ พื่ อ ความพึง พอใจของใครอีกด้วย

สบายใจที่ได้อยู่ใกล้ๆ

เวลาที่อยู่ด้วยกันคุณ ไม่มีความรู้สึก อึ ด อั ด ใจ

กลับรู้สึกสบายใจ ที่ได้อยู่ด้วยกัน

ยอมรับข้อเสีย ของกันและกัน

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็น เ รื่อ ง เล็กน้อย

สำหรับคุณ เพราะคุณสามารถ เข้าใจและยอมรับได้โดย

ไม่รู้สึกฝืนอะไร และรู้ว่าคนเราทุก คนย่อมมีข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นปกติ

รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึก ข อ บ คุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็ม

ให้ชีวิตของ กันและกัน

เวลาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่า ชีวิตของคุณดีขึ้น

การคบกันของ คุณและเขาทำให้ต่าง ฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้ ง เรื่องหน้าที่การงาน ทั้งการดูแลสุขภาพ

ตัวเองเพราะ อยากอยู่ด้วยกันนานๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้รู้สึกว่า

อยากทำตัวเองให้ดี ขึ้ น เพื่อนคนที่เรารัก

มองเห็นอนาค ตร่วมกัน

คุณมองเห็น อ น า ค ต ร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่

ซึ่งหลายครั้งที่คุณ ทั้งสองวางแผนร่วม กันว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่

จะมีลูกกี่คนจะใช้ชีวิตคู่อย่างไร

ช่วงเวลาที่ อ่ อ น แ อ จะมีเขาอยู่ข้างๆเสมอ

ถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เขาจะไม่ไปไหน และคอยอยู่ข้าง ๆ

และคอยเป็น กำ ลั ง ใจให้คุณเสมอ

เคารพครอบ ค รั ว ของกันและกัน

คุณและเขาต่า งก็เคาร พ สมาชิกในครอบครัวของกัน

ให้ เ กี ย ร ติ พ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

และรู้สึกว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เขา

และเขาก็เป็นส่วน หนึ่งของครอบ ครัวคุณ

มีพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน

ถึงแม้ว่าคุณและเขา จะรักกัน ม า ก แค่ไหน แต่ทั้งคุณ

และเขาต่างเคารพ พื้นที่ส่วนตัวของ กันและกัน และจะไม่เข้าไปยุ่ง

อยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

แม้ว่าคุณ และเขาจะไม่มีเรื่อง คุ ย กัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วย

กันแบบ เ งี ย บๆ ได้โดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้สึกอึ ดอั ด

แต่กลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำ

ไม่รู้สึกว่า อยากคบใครอีกนอกจากเขา

ไม่ว่าจะมีหนุ่มหล่อ เพียบพร้อมสัก แค่ไหนมาจีบคุณ

คุณก็จะไม่รู้สึกหวั่นไหว หรืออยากจะนอกใจ เขาเลยแม้แต่น้อย

เพราะเขาคือคน ที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้ว และไม่มีใคร ทดแทนเขาได้