เคล็ดลับจะทำยังไง ให้ผู้ชายหลงรักในแบบที่เป็นคุณ

1. เข้าใจความเป็นผู้ชาย

เรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ที่คุณต้องคำนึงถึงเสมอ นั่นคือความเป็นผู้ชาย

ที่แตกต่างจากผู้หญิง ซึ่งรวมไปถึงลั กษณะนิสัย การใช้ชีวิต และวิธีการคิดต่างๆ

2. ยอมรับในตัวตนของเขาก่อน

การที่จะให้ใครยอมรับ ในตัวเราได้นั้น อันดับแรกคุณเองต้องกล้า

ที่จะยอมรับในตัวเขาคนนั้นซะก่อน ซึ่งต้องรับให้ได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย

เคล็ดลับนี้เป็นการเปิดประตูใจชั้นแรกสุด

3. มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี

การจะทำให้ใค รหลงรักคุณในช่วงเวลาแรก แค่ไม่นานนั้น มนุษยสัมพันธ์ถือเป็นสิ่ง

ดึงดูดได้ดีเลย ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทาง การพูดจา รู้จักใช้ให้เป็น

อย่าเอาแต่คิดว่าคนที่รับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่คบ

4. ให้เกี ยรติเขา

ไม่ว่าจะอยู่ใน ความสัมพันธ์รูปแบบไหน การให้เกียรติกันและกันถือเป็นเรื่อง

ที่ต้องใส่ใจมากๆ เพราะหากคุณเริ่มต้น ด้วยการไม่ให้เกียรติใคร เขาก็จะทำกับคุณแบบนั้นเช่นกัน

5. หากิจกร รมทำร่วมกัน

การหากิจกร รมที่ลงตัวทำร่วมกันนั้น จะทำให้คุณทั้งคู่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เสมือนเป็นจุดกลางที่เชื่อมคุณทั้งคู่เข้าหากัน เป็นเคล้ดลับที่ใช้ได้ดีกับคู่ที่เริ่มคบกันแล้วสักพัก

6. ศึกษาความชอบของเขา

อย่าคาดหวัง ว่าคนที่คุณชอบเขาจะต้องรับคุณได้ฝ่ายเดียว แต่เป็นคุณเองที่ต้องศึกษาตัวเขาให้ดี

ต้องรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร แล้วใช้จุดนี้มาเป็นเค ล็ดลับในการทำให้เขาหลงรัก

7. เว้นระยะห่างให้พอดี

คือการปล่อยใ ห้เขาได้เป็นตัวของตัวเอง และคุณเองก็จะมีพื้นที่ได้เป้นตัวเองเช่นกัน

เคล้ดลับนี้จะทำให้คุณทั้งคู่อ ยู่ด้วยกันได้อย่างไม่อึดอัดใจ เพื่อเพิ่มความสบาย ใจให้แก่กันนั่นเอง

8. เข้าหาเขาด้วย ความจริงใจ

สิ่สำคัญที่จะทำใ ห้ยอมเปิดใจให้คุณนั่นคือความจริงใจ ซึ่งเริ่มแรกคุณม อบให้เขายังไง

นานไปก็ยังต้องเป็นเหมือนเดิม เป็นเคล้ดลับที่ทำให้เขาเห็นคุณเป็นตัวอย่างที่ดี

และเขาเองจะได้รู้ว่าการอยู่กับคุณนั้นมีแต่ความจริงใจ