เข้าใจ 9 ข้อคิดจะรู้ว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งรัก ยิ่งลำบากยิ่งเห็นใจ

1. นี่คือช่วงเวลาหนึ่ง ที่คนสองคนจะใช้เวลาร่วมกัน

เราจะใช้มันอย่างไรก็ได้ มอบดอกไม้ให้กัน หรือปาก้อนหินใส่กันก็ได้

ขอให้คิดถึงข้อนี้มาก ๆ จดจำวันเวลาที่ดีต่อกันไว้มาก ๆ สิ่งนี้ช่วย

ให้ข้ามผ่านคืนวัน ร้ า ย ๆ ไปได้

2. ความฝันเป็นสิ่งสำคัญ

ทุกคนต่างมีฝัน เป็นคู่รักกันแล้วเหมือนลงเรือลำเดียวกัน

ช่วยกัน พ า ย เรือ ช่วยกันพากันและกันไปสู่ความฝัน

ทำความฝันของ กันและกันให้กลาย เป็นความจริง

3. รักแท้ มักส่องสว่างในวันมืดมน

ยิ่ง เ ห นื่ อ ย ยิ่งรัก ยิ่งลำบากยิ่งเห็นใจ ในวันที่เขาท้อแท้

หมั่นถามไถ่ความรู้สึก เหนื่อยไหมหิวไหม ร้อนไหม

พักผ่อนพอรึเปล่า นั่งเป็นเพื่อนก็ได้นะ เหล่านี้คือกำลังใจทั้งนั้น

บางครั้ง ช่ ว ย อะไรไม่ได้ ช่วยแบ่งเบาความรู้สึกก็ดีมากมาย

4. อย่าได้มีคำสัญญาใด ๆ ต่อกัน

จงอยู่อย่างเข้าใจเข้าใจทั้งคนรัก เข้าใจทั้งสัจธรรมความจริง

อย่าให้ความรักเป็นเครื่องกั้น ปั ญ ญ า ทว่า ให้รักทำให้สติ

ปัญญาของกันและกันผลิบาน ปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่ในมือ

จงอยู่กับปัจจุบัน รักษาวันนี้ ที่มีให้งดงาม ทำดีที่สุดในทุกวันก็พอ

5. ความรักครั้งนี้ คือความรักที่ดีที่สุด จงรู้ชัดในข้อนี้

แล้วใช้ พ ลั ง จากตรงนี้เป็นแรงขับเคลื่อน ฝึกตนเองให้

เคลื่อนไปสู่รักแท้ รักแท้คือความเมตตา ความเมตตาคือ ราก

ของความรักที่จะประคับประคองชีวิตคู่ของคนสองคนให้ข้ามพ้น

ทุกอุป ส ร ร ค ไปได้ บางครั้งความเมตตานี้เองที่ทำให้

สามารถเข้าใจ ในสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ และบางครั้งความเมตตา

ก็พาเราไปยังโลกที่ไร้เหตุผล โลกที่เรายอมให้คน ๆ หนึ่ง เป็น ศู นย์ กลางจักรวาล

6. อยู่ด้วยกันทุกวัน เห็นต่างกันบ้าง โกรธกันบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา

ทว่า อย่าให้ลุก ล า ม เป็นปมขัดแย้ งในใจ ติดใจเรื่องไหน

ให้รีบพูดคุยปรับความเข้าใจ แม้เกิดปมในใจขึ้นแล้ว ก็ขอให้อดทน

มิใช่อดทนด้วยความอดกลั้น แต่เป็นความอดทนด้วยความเมตตา

ใช้ความเมตตา เ ยี ย ว ย า ความขัดแย้งในใจ

7. ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ สำคัญที่สุด

เราต้องเข้าใจว่า เขาเป็นมนุ ษย์คนหนึ่ง รักเป็น เจ็ บเป็น

น้อยใจเป็น เห็นแก่ตัวเป็น คนรักของเรา ก็เป็นเหมือนเรา

เขาและเราต่างเป็นมนุ ษย์ที่ไม่สมบู รณ์แบบ เว้นที่ให้เขา

ได้ทำผิดพลาดบ้าง ไม่มากก็น้อย เราก็คงเคยทำผิดต่อเขาเช่นกัน

8. จงเป็นผู้รับและผู้ให้ด้วยใจ

บางครั้งจงรับบางสิ่งไว้ เพื่อให้เขาได้มีความสุขในการให้

บางครั้งจงให้บางสิ่ง กับเขาด้วยความตั้งใจ เพราะมีแต่การให้เท่านั้น

นำมาซึ่งรักแท้ได้ สุดท้ายแล้ว จงให้ด้วยความปรีดา ให้โดยไม่หวัง

สิ่งใดตอบแทนแม้แต่ความรัก เพียงนั่งมองเขามีความสุข นั่นคือความรู้สึกที่ แ ส น พิเศษ

9. คนเรามีหลงทาง มีความเหลวไหล มีความขี้เกียจ

มีความเบื่ อหน่ายและสิ้นห วัง จงช่วยกันประคับประคอง

ตักเตื อนกันด้วยความหวังดี พากันไปในทางที่ดี ใช้คำพูดดี ๆ

ไม่ดุด่า ต่อว่าให้หมดกำลังใจ ยิ้มให้เขาบ้าง บีบมือเขาบ้าง

สร้างแรงบันดาลใจให้เขาบ้าง แรงบันดาลใจในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ

จงเป็นแรงบันดาลใจของกันและกัน เชื่อมั่นในกันและกัน

รู้สึกภาคภูมิใจที่มีกันและกัน นี่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่

ที่คนรักคนหนึ่งจะให้กันได้