อาการเข้าข่ายไม่ใช่รักแท้ รักครั้งนี้ควรไปต่อหรือเปล่า

คน ห ล า ย คนเวลาที่มีความรัก กลับแยกไม่ออกเลยว่า

แบบไหนคือรักแท้ แบบไหนคือรักจอม ปลอม รู้แต่ว่า

มีคนให้รักก็พอแล้ว ซึ่งจริงๆ มันค่อนข้าง เป็นเรื่อง

ที่ควรจะ จ ริ ง จังมากเลยนะ เพราะขืนค บกับคน

ที่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆ ก็เท่ากับว่า คุณปิดโอกาสตัวเองเพื่อพบกับรักแท้ไปค่ะ

คุณต้อง ตั้ ง คำถามให้กับรักครั้งนี้บ่อยครั้ง

รักแท้ คื อ รั ก ที่คุณจะไม่มีคำถามอะไรอีก แต่ถ้าคุณ

ยังเกิดคำถาม ว่าเขารัก เราจริงมั้ย เราอยู่ในสถานะอะไร

หรือรักของเราจะไป ร อ ด มั้ย อะไรแบบนี้อยู่ แสดงว่า

รักครั้งนี้ไม่ได้ให้ คำตอบกับใจคุณเลย

มีฝ่ายใด ฝ่ า ย หนึ่งเป็นผู้ตามอย่างเดียว

การ ค บ กันที่ดี คู่รักจะต้อง ผ ลั ด กันเป็นผู้นำ และผลัด

กันเป็นผู้ตามบ้าง แต่หากมี ฝ่ า ย ใดฝ่ายหนึ่งเป็น

คนบง ก า ร อย่างเดียว แล้วอีกฝ่ายคอยแต่เป็น

ผู้ตาม ต้ อ ย ๆ ก็ไม่ได้เรียกว่าความรักที่ดีค่ะ

คุณ แ ก ล้ ง ทำเป็นว่าเข้าใจกัน

บางทีก็ เ ห มื อ น ว่าคุณจะเข้าใจกันนะ แต่แท้จริง

แล้วคุณกลับไม่ เข้าใจอะไรกันเลย เวลาที่เขาพูดหรือ

อธิบายอะไร คุณก็ได้แต่ พ ยั ก หน้าหงึกหงัก

แต่ถามว่าเข้าใจมั้ย ก็ไม่

คุณทั้งคู่ เ ลี่ ย ง การพูดเรื่องเครี ยดๆ ต่อกัน

คุณทั้งคู่ เลือก ที่จะเล่า แต่ความสุขของกัน และกันเท่านั้น

หลีกหนีที่จะพูด เรื่องจริงจัง ไม่ชอบความ เ ค รี ย ด

แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว คนรักที่ดี จะต้องอยู่ได้ทั้งสุขและทุกข์สิ

ถึงจะถูก

ทางออกเมื่อ ท ะ เ ล า ะ กัน คือเซ็ กส์

คุณทั้งคู่ มักจะตั ดปัญหาต่างๆ ด้วยการมี เ ซ็ ก ส์ แทนที่จะมา

ช่วยกันแก้ไข ปัญหาให้ตรงจุ ดจริ งๆ คุณทั้งคู่กลับแก ล้งลืม

ปัญหานั้นไป ซึ่งแน่นอนว่า มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

คุณเพียงเอาความสุ ขฉ าบ ฉวยมาบังหน้ ากันเท่านั้น

รือเรียกง่ายๆ ว่าการห นีปัญหานั่นเอง