อาการของผู้ชายที่เรียกได้ว่า ไม่หวังจะคบคุณแบบคู่ชีวิต

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ทุกวันนี้ว่าจริงๆ แล้ว

เขาคบคุณแบบจริงจัง จริงใจหรือไม่? วันนี้ต้องขอชวนให้คุณลองเช็ค

อาการและพฤติกร รมเหล่าของผู้ชายด่วนๆ กันเลย เพราะ

หากเขาเข้าข่ายตามนี้ ก็มีสิทธิ์สูงมากที่คุณจะเป็นได้แค่

คู่นอนเท่านั้น ไม่มีวันได้เป็นคู่ชีวิต

1. เขาจะสนใจคุณแค่เวลาเหงา หรือเมา

คุณจะสังเกตได้ว่า ในช่วงเวลาที่เขาต้องการคุณ เขาจะเหงา

อยู่คนเดียว หรืออาจจะมีอาการเมาก็ได้ เพราะผู้ชายที่มีนิสัย

เจ้าชู้และคบผู้หญิง ไว้เป็นแค่คู่นอนจะมีพฤติกรรมแบบนี้

2. กิจกรรมที่เขามีความสุขกับคุณมาก คือเรื่องบนเตี ยง

ในช่วงเวลาปกติ คุณอาจจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยสนใจ

ไม่ค่อยให้ความสำคัญ แต่เมื่อไรที่เขาต้องการเรื่องอย่างว่า

เขาจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลัง และดูมีความสุขเฉพาะ

เรื่องบนเตียงเท่านั้น

3. คุณไม่รู้เรื่องลึกๆ ในชีวิตเขาเลย

หรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่รู้จักตัวตนจริงๆ ของเขา หลายครั้ง

คุณจะรู้สึกเหมือนคนนี้ไม่ใช่คนในอนาคต ซึ่งเขาจะไม่เปิดเผย

เรื่องราวในชีวิตให้คุณรู้มากนัก อย่างมากคุณอาจจะรู้จักแค่ว่า

บ้านเขาอยู่จังหวัดไหน เรียนจบที่ไหนมา หรือทำงานที่ไหนแค่นั่นเอง

4. เขาจะหวงเรื่องส่วนตัวมากๆ

โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวที่พย าย ามหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อมูลกับคุณ

อีกอย่างคือโทรศัพท์มือถือ เขาจะมีมันติดตัวไว้ตลอด

และจะไม่ปล่อยให้คุณเข้าใกล้เด็ดขาด

5. คุณไม่มีทางได้ทำความรู้จักกับครอบครัวเขา

แน่นอนว่าผู้หญิงที่ไม่มีวันได้เป็นตัวจริง หรือเป็นเพียงแค่คน

ที่ผู้ชายแอบคบแบบหลบๆ ซ่อนๆ จะไม่มีทางได้ทำความ

รู้จักกับครอบครัวของเขา

6. เขาเปรียบเสมือนคนคุมเกม

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว คุณจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเอง และคนที่คุมทุก

อย่างแม้กระทั่งเวลาที่จะได้เจอกัน กลับเป็นเขาคนเดียว เพราะเขาจะ

กำหนดทุกอย่างแค่คุณมีหน้าที่ทำตามอย่างเดียว