อย่าให้ค่ากับคนที่ทำร้ายเราเจ็บเลย

อย่าให้ค่าคนที่ทำร้ๅยเราเจ็ บ จนแทบจะไม่มีที่ยืน
เพียงเพราะเรารู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้
เขาช่างมีอิทธิพลกับชีวิตของเราเสียเหลือเกิน

เพราะนอกจากไร้ประโยชน์แล้ว
ยังเป็นการลดคุณค่าของตัวเองเพื่อกอดเอๅขยะที่เน่ๅเหม็ นไร้ค่า
ไร้ราคาเอาไว้ เพียงเพราะเราเข้าใจไปเองว่า มันสำคัญ!

ขยะจะสำคัญต่อเมื่อ มันให้ประโยชน์กับเรา!
ไม่ใช่เป็นสิ่งปฏิกูลเน่ๅเหม็นที่ทำให้ชีวิตเราต่ำต้ อยด้อยค่าลง
แม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง

ไม่ต่างจากคนที่ทำร้ายเราจนชีวิตเราพังซ้ำๆ
แต่เรายังหลอกตัวเองว่ายังรัก รอ
หวังให้เขาคนเก่ากลับมา..โดยไม่มองความเป็นจริงว่า

เวลาเปลี่ยน..คนเปลี่ยน ไม่มีอะไรแน่นอน
เขาเดินเข้ามาในชีวิตเราได้เขาก็มีสิทธิ์เดินจากไปเป็นของคนอื่นเช่นกัน

ฉะนั้นคนที่อยู่ข้างเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลย
จึงสำคัญกับชีวิตเรามากๆ อย่าทอดทิ้งพวกเขาเหล่านั้น

เพราะเขาไม่เคยจากเราไปไหน
ไม่เคยยื่นมี ดมาแท งข้างหลังเรา
แต่คอยปกป้องและให้กำลังใจเรา

จงดูแลและใส่ใจพวกเขาเหล่านั้นให้มาก เพราะไม่แน่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้มแข็ง คนที่เดินจากเราไปในวันนั้นอาจกลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดในวันที่เขาได้รับผลของการกระทำของตัวเองก็เป็นได้