อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ อันไหนดีกว่ากัน

คู่รักหลายคู่มักยังสับสนอยู่ว่า “อยู่ก่อนแต่ง” หรือ “แต่งก่อนอยู่”

ดีกว่ากัน เพราะบางคู่ก็เลือกที่จะอยู่ก่อนแต่ง บางคนก็เลือก

ที่จะแต่งก่อนแล้วกันและค่อยไปอยู่ ซึ่งแต่ละอย่างก็มีทั้งข้อดี

และข้อเสียต่างกันออกไป วันนี้มีคำแนะนำให้กับคุณ

ลองเอาไปชั่งน้ำหนัก กันดูนะจ๊ะ

ข้อดีของการ “อยู่ก่อนแต่ง”

คุณและแฟน จะได้ศึกษานิสัยกันให้มากยิ่งขึ้น การใช้ชีวิตส่วนตัวต่างๆ

การกิน การนอน สภาพแวดดลอมสังคมต่างๆ อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่า

นิสัยจริงเค้าเป็นยังไง เราจะเห็นภาพว่าแต่งงานไป เราก็จะใช้ชีวิต

อยู่ด้วยกันประมาณนี้

ข้อเสียของการ”อยู่ก่อนแต่ง”

อย่างแรกเลย คุณต้องดูความเห็นของพ่อ แม่คุณด้วย ว่า

ครอบครัวคุณเห็นด้วยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นด้วย

เพราะการอยู่ก่อนแต่งผู้ใหญ่จะมองว่าดูไม่ดี แถมการอยู่ก่อนแต่ง

หลายคู่จะชะล่ าใจเรื่องของการแต่งงานหรือมีลูก เพราะจะคิดว่า

ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว ไม่ต้องมีความพย าย ามในการที่จะอยาก

อยู่ด้วยกัน ทำให้รู้สึกว่าจะแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่มีอะไรแตกต่างไป

จากที่เป็นอยู่ ก็เลยรู้สึกขี้เกียจแต่งให้เสียเงินเสียทอง กลับกัน

กับฝ่ายหญิงที่ต้องแต่ง เพราะต้องรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาทะเลาะกันได้

ข้อดีของการ “แต่งก่อนอยู่”

คุณได้ทำตามประเพณี อันดีงาม ประกาศให้คนโดยทั่วไป

ได้รับรู้อย่างถูกต้องเป็นตัวอย่าง ที่ดีต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นการ

เชื่อมสัมพันธ์ของทั้ง 2 ฝ่ายบ่งบอกให้รู้ว่าฝ่ายชายมีความรัก

ต่อฝ่ายหญิง มากกว่ามีความใคร่ในก ามอารมณ์

ข้อเสียของการ “แต่งก่อนอยู่”

คุณต้องมาเรียนรู้กันใหม่ หลังแต่งงานว่าเค้าใช้ชีวิตยังไง

ต้องปรับจูนตรงไหนบ้าง อีกคนชอบนอนเปิดไฟ อีกคนชอบนอนปิดไฟ

เค้าเป็นคนนอนกรนมั้ย ฯลฯ ช่วงแรกอาจจะขลุกขลักอยู่บ้าง

และอาจมีเรื่องต่างๆที่อาจจะทำให้ทะเลาะกันบ้าง หากปรับตัว

เข้าหากันไม่ได้จริงๆ ก็ต้องจบด้วยการหย่ าร้าง