อยากได้ความรักดีๆ ทำชีวิตให้มีค่า 10 แบบนี้ซะก่อน

1.อย่าไร้สาระ

อะไรไม่สำคัญไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องทำเล่นโซเชี ยล

ถ้าไม่ได้ความรู้ หรือเงินหรือโอกาสในชีวิต เลิกเล่น

คุยแม สเส จกับเพื่อนทั้งวัน ถ้าปั ญญ าอ่ อน

เสียสม องเสียงานเสียเวลา เลิกคุย

2.อย่าอยู่แบบห่ วยๆ

ถ้ารู้ตัวว่าห่ วย ทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง อย่าทนกับตัวเอง

ลุกขึ้นมาพั ฒนาตัวเองทำบางอย่างให้เป็น

ทำบางอย่างให้เก่งจะได้เลิ กสมเพ ชตัวเองและมีอนาคต

3.อย่าทำตัวไร้ค่า

วันๆ ไม่ทำอะไรนั่งขี้เกียจเฉื่ อยชา

ต้องขยันกระตื อรือร้น ทำงานสร้างสรรค์ ยุ่งตลอดเวลา

อย่าเกิดมา อยู่เป็นสิ่งมีชีวิตร กโลกชีวิตสั้น

จะทำตัวมีค่าเลย หรือไม่มีค่าเลย?

4.อย่าอ วดเก่งไปวันๆ

ทำตัวเท่ เดินไปเดินมา ขี้โ ม้ ไม่ได้ช่วยให้เจริญขึ้น

คนเก่งจริง ต้องพูดน้อย ทำมากอวดรู้น้อยเรียนรู้มาก

เพ้อเจ้อน้อย ผลงานมากถ้าเจ๋งไม่จริง ลดความหลงตัวเองลงมา

เพิ่มการพัฒนาเข้าไป อย่าทำให้คนห มั่นไส้

5.อย่าคิดลบ

ถ้าคิดลบ ชีวิตจะแ ย่ไปหมดทุกเรื่อง ไม่มีทางได้ดี

สม องจะเสื่อ มโทร ม จิตใจจะขุ่นมัวชีวิตจะห่ วยแต ก

โลกจะโห ดร้ ายเลิกเป็นพวกคิดลบ ไม่เคยคิดเชิงสร้ างสรรค์

เอะอะก็คิดเชิ งทำล าย เพราะสุดท้ ายจะทำลายตัวเอง

6.อย่าขี้ขล าด

คนขี้ข ลาดจะไม่ได้ทำอะไรในชาตินี้ อยากทำอะไรไม่ใช่ต้องไม่กลัว

แต่ต้ องทำทั้งๆ ที่กลัว อย่ามัวแต่ ฟังค นขี้ข ลาด บอกไม่ให้ทำ

เพราะสุดท้ ายจะเป็นขี้แ พ้เหมือนไอ้คนบอกดูคนกล้าคิดกล้าทำ

กล้าล้มเหลวเป็นตัวอย่าง

7.อ ย่าเห็นแก่ตัว

ทุกวันนี้ อยู่เพื่อใครบ้างรักใครบ้างนึกถึงใครบ้างนอกจากตัวเอง

คนเห็นแก่ตัว ถือว่ามีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าถ้าไม่รู้จักใจกว้าง

มีน้ำใจ หรือทำเพื่อใครเลย ไม่ช้าโ ลกจะเอาทุกอย่างที่มีไปหมด

ชีวิตจะจบแบบ ยากจนข้นแค้น

8.อย่าหม กมุ่นกับความรัก

อยากได้ความรักดีๆ ทำชีวิตให้ดีซะก่อน อยากได้คนรักดีๆ

ทำตัวเอง ให้คู่ควรซะก่อน หยุดดิ้ นรนแสวงหา เมื่อรู้ว่าตัวเองยัง

ไม่มีค่าในสายตาใคร เพราะจะไม่ถูกมองข้ามก็ถูกทิ้งขว้าง

9.อย่ารักคนอื่นม ากกว่ารักตัวเอง

คนไม่รักไม่สนใจ ไม่เห็นค่าช่างมัน จะแ คร์จะง้อ จะฟูมฟายทำไม

ตั ดทิ้งเลย ลืมเลย ไม่สนใจเลย คนดีๆ บนโลกมีอีกตั้งเยอะ

รอเพ ชรเ จียระไนเลอค่า ปล่อยเศ ษขี้ฝุ่ นไร้ค่าไป จำไว้

อยากให้คนอื่นเห็นค่า ต้องเริ่มที่เห็นค่าตัวเอง

10.อย่าดีน้ อยไปและเล วมากไป

เกิดมาบนโลกนี้ ไม่ต้องถึงกับเป็นคนเพ อร์เฟ คต์ เอาแค่อย่าดีน้อยไป

มีข้อดีอยู่บ้างก็พอ และอย่ าเ ลวมากไป มีข้อเสียนิดหน่อยก็พอ

แล้วชีวิ ตที่เหลืออยู่ ก็เพิ่มคว ามดี ลดความเลว ค่อยเป็นค่อยไป

แค่ได้เห็นเว อร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเอง ก็ไม่เสียช าติเกิดแล้ว

ขอบคุณ : เฌ อมา ณย์ รัตนพงศ์ตระกูล