อยากเปลี่ยนเสือตัวพ่อ ให้กลายเป็นแมวเ ชื่องๆในกำมือเรา

วันนี้จะมาสอน วิ ธี รี ด พิ ษ ผู้ชายด้วย 7 เทคนิคสยบผู้ชาย

ให้หยุดความ คิ ด นอกใจคุณ จะต้องทำอย่างไร

แสดง ค ว า ม รัก

แสดงออกให้เขารู้ว่า คุณรักเขามากแค่ไหน ทั้งจากการกระทำ

และคำพูด อย่าละเลยที่จะบอกว่ารัก ว่าคิดถึงกัน เพราะมันทำให้

คนฟังมีกำลังใจสุดๆเลยค่ะ

ซื่ อสั ตย์ และ เชื่อใจ

อยากที่บอ กไปแล้วว่า ถ้าไม่ชอบอะไรอย่าไปทำแบบนั้น กับคนอื่น

ไม่ ช อ บ คนเจ้าชู้ ไม่ชอบคนนอกใจ คุณเองก็ต้องซื่อสัตย์ และทำตัว

ให้ไว้ใจได้ด้วย

อย่าบังคับให้เขาต้อง เ ป ลี่ ย น

คุณเองก็ค งไม่พอใจใช่ไหม ถ้ามีใครมาบังคับ สั่งให้คุณเปลี่ยนนั่น

เปลี่ยนนี่ ห้ามทำในสิ่งที่คุณชอบ จนรู้สึกไม่เป็นตัวเอง ถ้าไม่ชอบ

ก็อย่าไปทำกับคนอื่น รักที่เขาเป็น เ ข า ดีที่สุดแล้ว

เป็นได้ มากกว่าคนรัก

ถ้าอยากให้ เขาติดหนึบอยู่กับ คุณจนไม่อยากมองใครที่ไหน คุณต้องเป็น

ให้ได้มากกว่าคนรัก เป็นมากกว่าแ ค่ แ ฟ น แต่ต้องเป็นทุกอย่าง

ให้กับเขาได้ เป็นแม่บ้านในครัว อีตัว บ น เ ตี ย ง เป็นพ่อคอย

เตือนเมื่อเขาผิด เป็นแม่ที่มีกอดอ บอุ่นให้เขาเสมอ ถ้าทำได้เขา

จะไม่มองใครอีกเลย

เคียงข้างในย ามลำบาก

มีสุขร่วมเ ส พ มีทุกข์ร่วมต้าน อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจ

ให้คำปรึกษาในวันที่เขาลำบาก จะทำให้เขารับรู้ถึงความรัก

ที่คุณมอบให้อยาก ม ากมาย และไม่อยากมีใครอีกเลย

ทำกิจกร รมร่วมกัน

การทำกิจกร รมร่วมกันสำคัญกับคู่รัก ที่เพิ่งคบกัน เพราะจะทำให้

รู้จักนิสัยกันมากขึ้น พัฒนาความสั มพั นธ์ได้เร็วกว่า และยังสำคัญ

กับคู่ที่คบกั นไ ปนานๆด้วย เพราะช่วยกระชับความสัมพันธ์

เติมความหวาน ทำให้ชีวิตรักไม่น่าเบื่อ

อย่าห ยุ ดดูแลตัวเอง

ผู้หญิงอ ย่าห ยุดสวย ผู้หญิงก็เหมือนดอกไม้ ถ้าหมั่นร ดน้ำพรวนดิน

ดอกไม้ก็จะสวยงาม เป็นหน้า เป็นตาให้ ผู้ปลูก แต่ถ้าปล่อยให้เ หี่ ย ว เฉา

ก็คงไม่มีใครอยาก ห ยิ บ มาใส่แจกันหรอกค่ะ