อยากมีความรักที่ดี ต้องผ่าน 3 ข้อในการดูผู้ชาย

หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วแหละ ว่าความรักเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้

ดังนั้น หากเราจะมามัว แต่ปล่อยให้มันเป็นไปแบบที่มันต้อง

เป็นก็ไม่ได้หรอก เพราะแบบนั้นถือว่าคุณ ไม่จริงจังกับความรักเลย

ซึ่งหมายความรวม ไปถึงการที่คุณไม่รักตัวเองด้วยนะ ดังนั้นแล้ว

หากอยากจะมีความรักที่ดี เราก็ต้อง ส แ ก น คนที่จะคบ

กับเราให้แน่ใจก่อนว่า เขาจริงใจแค่ไหน

ข้อที่ 1 เปิด เ ผ ย ด้วยความเต็มใจ

กล้าที่จะประกา ศให้คนอื่นรับรู้ว่า คุณคบกับเขาในสถานะอะไร แฟน

คู่หมั้น ภร รย า เพราะผู้ชายบางคนกั๊ กความสัมพันธ์ ไม่กล้าบอกคนอื่นให้รับรู้

ซึ่งถือว่าเป็นการปกปิด ที่ไม่ให้เกี ยรติผู้ห ญิงเอาซะเลย ดังนั้น

หากเขากล้าพิสู จน์ ก็ถือว่าผ่านไปหนึ่งขั้น

ข้อที่ 2 รักจริงต้องพร้อม และกล้าที่จะปกป้อง

ไม่ว่าจะเป็น เกี ยรติของคุณ ศั กดิ์ศรีของคุณ แม้กระทั่งจิตใจ

และตัวตนที่แท้จริง ของคุณด้วย เพราะผู้ชายบางคนไม่พร้อ มในจุดนี้

หรือเรียกว่าแ ทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นคุณต้อ งสังเกตให้ดี

ว่าเขามีข้อนี้ให้คุ ณหรือเปล่า

ข้อที่ 3 ความเอาใจใส่ ความจริงใจ

การมอบความรัก ให้เวลากับคุณ ผู้ชายที่รักจริงและพร้อมจะหยุดที่คุณ

เขาจะไม่มองว่า คุณเป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิต แต่เขาจะมองว่าคุณ

คือคนสุดท้ ายของเขาเสมอเพราะมันแสดง ออกได้ถึงความจริงใจ

ของเขาที่มีให้ กับคุณอย่างเต็มเปี่ยม

และนี่คือกฎ 3 ข้อเบื้ องต้น ที่จะทำให้สาวๆ ได้เก็บไว้ ส แ ก น

คนที่จริงใจกับคุณ และมันสามารถเอ ามาวัดระดับได้ด้วยนะ

ว่าคนที่คุณคบอยู่นั้น เขาจริงใจมากแค่ไหน เพราะหากเข้าข่าย

ตามนี้น้อยมาก ก็แสดงว่าคุณคงต้องกลับมาพิจารณา

เรื่องความสัมพันธ์กับ เขาแล้วล่ะ