หากไม่ฉลาดเลือกคู่ ระวังชีวิตจะผิดพลาด

คนส่วนใหญ่ขาดคู่ไม่ได้ แต่คนส่วนใหญ่ ก็เลือกคู่ไม่เป็น

เพราะไม่ทราบ จะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาชี้บอก

จึงมักเลือกผิด แล้วก็ต้องคิดพลาด ไม่ฉลาดเลือก

อะไรๆ ที่จะตามมา หลังจากนั้นอีก

แบบต่อเนื่องไม่รู้จบรู้สิ้น ข้าวของ หรือ อาชีพการงาน

ถ้าเลือกผิดอาจเลือกใหม่ แต่คู่ชีวิตนั้น ถ้าเลือกผิด

เท่ากับเลือกเส้นทางอันเป็นทุกข์ ให้ทั้งชีวิตที่เหลือได้ จึงต้องระวัง

และยืดเวลาคบหา “ดูทุกข์…ดูสุข” ที่เกิดขึ้นให้ดีๆ

ข้าวของ หรือ อาชีพการงาน ถ้าเลือกผิดอาจเลือกใหม่

แต่คู่ชีวิตนั้น ถ้าเลือกผิด เท่ากับเลือกเส้นทาง อันเป็นทุกข์

ให้ทั้งชีวิตที่เหลือได้ จึงต้องระวังและยืดเวลาคบหา

“ดูทุกข์…ดูสุข” ที่เกิดขึ้นให้ดีๆ

ข้อคิด ในการเลือกคู่ครอง

1. ควรจะเป็นคนที่คุณรู้สึก พอใจในตัวเขาในหลายๆ ด้าน

เช่น รูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ท่าทาง การใช้คำพูด ฯลฯ

บางคนอาจเรียกว่าถูกชะตาก็ได้ ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เห็นข้อดี

ของเขาอย่างที่คุณเห็นก็ได้

2. มีทัศนคติตรงกัน หรือพูดกันรู้เรื่อง

คือไวต่อความต้องการของ อีกฝ่ายพอสมควร

สามารถเปิดใจคุยกันทุกเรื่อง ทั้งเรื่องลึกๆ และเรื่องเล่นๆ

3. มีความรู้สึกชื่นชมยกย่องซึ่งกันและกัน

แม้ว่าจะทำงานคนละด้านหรือ มีการศึกษาที่แตกต่างกันก็ตาม

4. มีเหตุผล พูดจาปรึกษาหารือกันได้

ไม่ใช้แต่อารมณ์ อย่างเดียว

5. ขยัน เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคง

ให้กับชีวิตคู่ และอนาคตข้างหน้า

6. ปรารถนาดีต่อกัน หรือจริงใจต่อกัน

ข้อนี้ต้องดูกันนาน หน่อยค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ได้เสแสร้ง

หรือหวังผลประโยชน์จากเรา

7. อายุก็มีความสำคัญ เพราะจะทำให้มีประสบการณ์ ชีวิตมากขึ้น

มีความอดทน และมีความพร้อมมากขึ้น

8. มีสุขภาพกายที่ดี หมายถึงแข็งแรง

และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

9. มีสุขภาพจิตดี ปรับตัวเข้ากับคน

และสิ่งแวดล้อมได้ไม่มองโลกในแง่ร้าย

10. ควรมีพื้นฐานทาง ฐานะพอที่จะพึ่งตนเองได้

เพื่อที่จะได้ไม่เกิด ปัญหากับชีวิตคู่ในอนาคต

11. มีความรักต่อกัน ข้อนี้คงจะรู้กันได้ ถ้าพบคนที่คุณถูกใจ

12. เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คู่รักที่รักกันยาวนาน

มักปฏิบัติต่อกัน ด้วยความจริงใจ

เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แม้ในเวลาที่คุณถกเถียงกัน

ก็ไม่ควรลืมว่า เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

การเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้หมายความว่า

ทุกอย่างจะราบรื่น แต่การเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน

จะทำให้คุณสามารถประคับ ประคองนาวารักของคุณไปได้

13. มีความรู้ และความคิด เพียงพอที่จะช่วยกัน

พลิกแพลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

โดยไม่ถอนตัวหนีหายไปไหน ข้อนี้อาจจะมองยากหน่อย

แต่ก็ถือเป็นขั้นสุด ของสังคมยุคนี้แล้วหละ