หากเขาทำแบบนี้กับคุณ แสดงว่าคุณกำลังเป็นว่าที่ภรรย าของเขามากยิ่งขึ้นทุกวัน

เชื่อว่า สาวๆ หลายคนต้อง อยากรู้แน่นอนว่าจะสังเก ตผู้ชาย

ที่คบอยู่ได้ ยังไงนะ เค้าจะมาดีหรือมาร้ ายกันแน่ จะรักจริงๆ

ถึงขั้นแต่งงานหรือเปล่า ซึ่งข้อสงสั ยนี้ จะมารับหน้าที่ช่วยคุณเอง

เพียงแค่คุณสังเก ตพฤติก รรม 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

หึง ห่วง และหวง

การกระทำที่ ดูเหมือนว่าจะไม่ ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่เมื่อผู้ชายกำลัง

รู้สึกรักผู้หญิง เขาจะหึง แฟนตัวเองง่าย เพียงแค่แฟนของตัวเองไปคุย

กับผู้ชายคนอื่น นานเกินไป อารมณ์ของเขาก็จะขุ่นเคือง ขึ้นมาได้ทันที

ในขณะที่ผู้หญิงคิดว่า สิ่งที่ผู้ชายทำแบบนี้ไร้เหตุผล แต่หากลอง

มองผ่านมุมมองของผู้ชาย นั่นเป็นเพราะเขา ไม่อยากสูญเสียผู้หญิง

ของตัวเองไป เพราะผู้ชายคน ไหนก็ตามที่พยายามจะตีสนิท

กับผู้หญิงคนที่เขารัก อาจทำให้สา ยสัมพั นธ์ความรักที่มีอยู่สั่นคล อนได้

พร่ำเพ้อว่า “L o v e ” ตลอดเวลา

ผู้ชายที่พูดกับแฟน ของตัวเองว่า “ผมรักคุณ” เพราะว่าเขารักผู้หญิงคนนี้

อย่างจริงใจ คำๆ น้ำไม่หลุด ออกจากปากผู้ชายง่ายๆ เพราะเมื่อพูดออกไป

จะเป็นการ “ผูก ส า ย สัมพันธ์” แม้ว่าจะยังไม่พร้อม ดังนั้นแล้วหาก

ผู้ชายกระ ซิ บ คำหวานประโยคนี้ข้าง หูของผู้หญิงที่เขารัก ความรัก

ระหว่างเขากับ คุณก็จะย าวนานต่อไป

แนะนำให้คน ในครอบครัวรู้ จักอย่างเป็นทางการ

เมื่อผู้ชาย บอกกับผู้หญิง ที่เป็นแฟนของตัว เองว่าจะพาไปแนะนำให้รู้จัก

กับทุกคนในครอบครัว นี่ค่อนข้างยืนยันได้ เลยว่าผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้

ธรรมชาติของผู้ชายมัก จะไม่ค่อยแนะนำผู้หญิงอย่าง เป็นทางการให้คนใน

ครอบครัวรู้จัก นอกซะจากมีเหตุจำ เป็นที่สำคัญเท่านั้น สรุปได้ง่ายๆ

ว่าผู้ชายต้องการที่จะพาผู้หญิง คนที่ดีที่สุดมาให้พ่อกับ แม่และคนในครอบครัว

ได้รู้จัก เพราะนี่เป็นขั้นตอน ที่สำคัญในลำดับต้นๆ ที่จะสร้างสายสัมพันธ์ ความรัก

เล่าความลับที่เขาเก็บไว้ ให้คุณทุกอย่าง

ปกติแล้วผู้ชาย ไม่คิดจะเล่าพฤติ ก ร ร ม ความเป็น b a d b o y

ของเขาให้ ใครรู้หรอก โดยเฉพาะสาวที่เขา กำลังดูใจด้วย เพราะของเอง

ก็คงกลัวเธอ เ ต ลิ ด เ ปิ ด เปิงไปกับการกระทำสุดบ้าระห่ำในอดีตของเขา

ดังนั้น ตลอดระยะเวลา ข อ ง การดูใจคือการสร้างภาพความประทับใจ

แต่เมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่า เขาเจอคนที่ใช่ และเริ่มไว้ใจในความรักของคุณ

เขาก็จะเริ่ม แ ฉ อ ดี ตที่ ผิดพลาดหรือเรื่องราวของเขา ที่หากคุณฟัง

ตั้งแต่เริ่มคบกันใหม่ๆ คุณก็อาจไม่ แ ฮ ป ปี้ ถึงขั้นไม่รับดูใจกับเขาก็ได้

สำคัญว่าจะพิสูจน์ ความจริงจังกับเขา เรื่องความลับมันจะต้อง หลุดออกมา

จากปากของเขาเอง หาใช่ว่าคุณเป็นคนจั บ พิ รุ ธ เป็นผู้ล่วงรู้เสียเอง

อย่างนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ

ซื่ อ สั ต ย์ รักเดียว

เป็นคุณสมบัติ ที่ผู้หญิงทุกคนอยากให้ ผู้ชายทุกคนมีมากที่สุด ซื่อสัตย์

และรักเดียวใจเดียว ผู้หญิงส่วนใหญ่ทน ไม่ได้ถ้ารู้ว่าผู้ชายมีกิ๊ ก นับวันความ

ซื่ อ สั ต ย์ ของผู้ชายสมัยนี้หาได้ยากพอๆ กับการงมเข็ มในมหาสมุทร

เพราะ ห า ก ต้องการเข็มดีๆ ต้องเสียเวลางมและค้นหา แต่ถ้าเอาสะดวก

ต่อการมีความรัก การไม่ต้อง เ สี ย เวลางมเข็มแต่เซฟเวลาไปซื้อ

เข็มที่ร้านสะดวกซื้อดีกว่า ดังนั้นผู้หญิงเราเองก็อาจ ไม่ได้วาดหวังคนรัก

ที่มีใจซื่อสัตย์ แต่เราอาจจะต้อง ข ย า ย บทบาทเป็นทั้งคนรักและ

เป็นทั้งผู้คุมความรัก ให้ซื้อสั ตย์ไปในขณะเดียวกัน