หากรู้ว่าเป็นใครสักคน ที่มีค่าแก่การรอคอย

การรอคอย ใครสักคนเป็นเรื่อง ที่ยากมากเลยนะ

ถ้าเราไม่ได้รัก ไม่ได้ชอบคนๆ นั้นจริงๆ

แต่การที่ใครสักคน เลือกที่จะรอ แปลว่าเขา

รักคนนั้นมาก พร้อมที่จะเสีย ทุกคนเพื่อรอแต่เค้า

วันนี้เรานำบทความเรื่อง ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย

มาให้เพื่อนๆ ที่รอใครสักคนมาให้ได้อ่านกันค่ะ

ใครสักคน…ที่มีค่าให้รอคอย

ก า ร ร อ ค อ ย เป็นเรื่องที่ทรมาน

โดยเฉพาะ การรอคอยที่ จะกลับมาพบกัน

หรือรอคอยใครสักคน ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

เพราะในเวลา แห่งการรอคอยนั้น มันมีมากกว่า 24 ชั่วโมง

และเข็มนาฬิกา ก็เดินช้าขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

จากเวลาที่นาน อยู่แล้วจึงนานยิ่งกว่า และการดำเนิน

ชีวิตระหว่างการรอนั้น

ก็มีตัวแปรมากมาย ที่จะทำให้คนเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ

เพราะทุกคนมีพื้นฐาน ความเหงา และโดดเดี่ยวอยู่

ในตัวเองพอๆกับความอ่อนไหว

เป็นโอกาสที่ดีที่ จะใช้ระยะทางเป็น เครื่องวัดความรู้สึก

พิสูจน์ความ แข็งแรงของความรัก วัดการกระทำ

ความเสมอต้น เสมอปลาย และความอดทน

ด้วยเงื่อนไขของ ความลำบากแห่งกาลเวลา

และตัดสินว่า การรอคอยจะคุ้มค่าหรือไม่

ก า ร อ ยู่ ห่ า ง กั น จึงจำเป็นต้องพิสูจน์กัน

ด้วยความเข้มแข็ง ต่างคนต่างก็ต้องทำหัวใจ

ให้เข้มแข็งกับอารมณ์ต่างๆ

ที่คอยรบกวน และคอยชักจูงออกนอกลู่นอกทาง

เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ที่วันนึงเราพบว่า

คนคนหนึ่ง คือคนที่ชีวิตเราตามหามาตลอด

และใครสักคน ที่เป็นได้อย่างที่เราฝัน

มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และคนที่จะฝ่าฟัน

กับการบีบคั้นแห่งการรอคอย

กลับมาหาเราได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดา

เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น

ย่อมหมายถึง ความรู้สึกที่เค้า มีอยู่ก็คงไม่ได้ธรรมดา

และคนคนนั้นก็ย่อมเต็มค่า เวลาที่ชาวประมงจะเลี้ยงหอยมุก

จะต้องใช้เวลาเนิ่นนาน

และสามารถ รอคอยได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เพราะเขารู้ว่า เมื่อไหร่ถึงเวลา

ที่มุกสามารถนำมาร้อยเป็นสร้อยได้

ย่อมเกิดค่ามหาศาล ชีวิตจึงจำเป็นต้องรอคอยใครสักคนให้ได้

…หากรู้ว่าเป็นใครสักคน ที่มีค่าแก่การรอคอย