หากคุณมีความรู้สึก 17 สิ่งนี้ต่อกันทุกวัน เขาคือคู่บุญคู่แท้คุณ

1. รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหวาดระแวง ว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครมั้ย

จะไม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งหวงหรือต้องคอยเช็ค

อีกฝ่ายตลอด แต่คุณจะรู้สึกสบายใจ างใจไว้ใจ

2. เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัว ของตัวเอง ไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น

คุณกล้าที่จะเผ ยข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้

ไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่ อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ า

ใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง

ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

3. จะมองเห็นอนาคตร่วมกัน

มองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้ง

ที่คุณทั้งสองวาง แผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน

จะใช้ชีวิตคู่อย่ างไร จะมีลูกกี่คน เมื่อคุณนึกภาพออก

นั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมาย ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

ในอนาคตแล้ว

4. กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟัง

ทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่

โดยที่คุณ เชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคา ญ

สิ่งที่คุณเล่า คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอ

และคุณยินดีที่จะรับฟัง เรื่องราวของเขาเหมือนกัน

และรู้สึกว่า การรับฟังปั ญหากันและกันเป็นการเรียนรู้

และทำความรู้จัก กันเพิ่มมากขึ้น

5. เคารพครอบ ครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพ สมาชิกในครอบครัว

ให้เกียรติพ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

ด้วย และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วน หนึ่งของครอบครัวเขา

เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัวคุณเช่นเดียวกัน

6. เคารพพื้นที่ และเวลาส่วนตัว

แม้จะรักหรือคิดถึง และอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงใด

แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลา ส่วนตัวของกันและกัน

คุณจะไม่ก้าวก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน

หรือจะต้องไปต้องทำงาน

7. รู้สึกคิดถึงกัน เมื่อต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา และคุณจะรู้สึก

คิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองคน

จะรู้สึกเหมือนๆ กัน

8. สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกันและกัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ

มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะ ไม่เครี ยด ต่างฝ่าย

ต่างคือความสบายใจของกันและกันนั่นเอง

9. รู้สึกหลงใ หลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกันและไ ม่ใช่รู้สึก

เฉพาะตอนแรกเมื่อคบกัน แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้

เวลาด้วยกันอย่ างสม่ำเสมอ ไม่เคยรู้สึกเ บื่อกันเลย

10. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางที่ดีขึ้นการคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่าย

ต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง

ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เพราะว่าอย ากทำตัวเองให้ดี ขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

11. อยู่ด้วยกันเงียบๆโดยไม่รู้สึกอึ ด อัด

ถึงคุณและเขาจะไ ม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกัน

แบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอัดแต่กลับรู้สึกมีความสุขซะมากกว่า

เมื่อคุณรู้สึกเช่นนี้แสดงว่า เขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

12. มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณทั้งคู่มีเป้ าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน คุณต้องการ

อะไรที่เหมือนๆ กันและรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ

ที่ตรงกันมีคำจำกั ด ความของคำว่า ประสบความสำเร็จที่คล้ายๆ กัน

13. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขเสมอ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อคิดทำอะไรก็

มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์ในการตัดสินใ จทำอะไร

หลายๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายนั่นเอง

14. รู้สึกมั่นคงและปลอดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม ขอแค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่า

เขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอคุณจะรู้สึกป ลอดภั ย

เสมอเมื่ออยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

15. อยู่ข้างเสมอในเวลาที่อีกฝ่ายอ่อ นแอ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่า เขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่

กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อหรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ

ในชีวิตคุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้เสมอ

16. ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ

เพราะคุณสามารถเข้าใจ และยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝืนอะไร

และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสียอยู่แล้วเป็นธรรมดา

17. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน

เพราะคุณนึกไ ม่ออกเลยว่าเมื่อไ ม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นอย่ างไร จะมีความสุขมั้ย