หมั่นดูแลพ่อแม่ ในวันที่ท่านยังอยู่

หน้าที่ของลูกที่ดี ที่ควรปฏิบัตต่อบุพการี 5 ประการ

คำถาม : หน้าที่ของลูกที่มี ต่อบิดๅมารดๅ มีอะไรบ้างครับ

คำตอบ : พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณที่สุดของลูกๆ ตั้งแต่เป็นต้นแบบที่ดีของลูก คือเป็นผู้ให้ชีวิตที่เหมาะสมในการสร้างความดีทุกรูปแบบ ฉะนั้นแม้พ่อแม่จะไม่เลี้ยงดูบุตร ก็ได้ชื่อว่ามีพระคุณอยู่ และหากท่านเลี้ยงดู ทำหน้าที่ของพ่อแม่ดีที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะก็ พระคุณของท่านก็จะยิ่งมากมายจนประมาณมิได้

พ่อแม่เป็นผู้ให้อภัย ลูกได้เสมอ ไม่ผูกโกร ธ แม้จะว่ากล่าวลูกบ้างก็เป็นเพราะความรัก ความห่วงใย ต้องการให้ลูกเป็นคนดี ทุกครั้งที่ไม้เ รียว กร ะทบ เ นื้อ ลูก เชื่อเลยว่ามันเหมือนมี มีด กรี ด ลงบน หัวใจ ของพ่อแม่ด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครที่รักลูกเป็นมิตรแท้ต่อลูกเหมือนพ่อแม่หรอก เพราะท่านคิดแต่จะให้อย่างเดียว ลูกๆ ไม่ต้องระ แวง เลยว่าพ่อแม่จะ ท รย ศ หัก หลั งเหมือนใครๆ

พระคุณของพ่อแม่มีมากมายเกินกว่าจะตอบแทนหมด ลูกที่ดีจงสำนึกในพระคุณของพ่อแม่อยู่เสมอ ปฏิบัติต่อท่านให้ดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านเป็นพระในบ้าน หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อบุพการี คือ

1. ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื่อเสี ยงให้แก่วงศ์ตระกูล ให้ท่านภาคภูมิใจ

2. คอยดูแลท่าน ตั้งแต่เรื่องอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ย ามเจ็ บป่ วย ก็ช่วยพยๅบๅลรักษๅให้ดีที่สุด ทำให้สม่ำเสมอ

3. ทำกิจการงานแทนท่านไม่ให้บกพ ร่อ ง

4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้รับมร ด ก

5. สนับสนุนให้ท่านได้มีโอกาสทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะได้เป็นบุญติดตัวท่านไปในภพเบื้องหน้า เป็นหนทางไปสู่ พระนิพพาน ของท่านเอง หน้าที่นี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่ลูกทุกคน ควรปฏิบัติต่อท่าน

แม้ที่สุดเมื่อท่านละโลกไปแล้ว จงทำบุญ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ อีกประการหนึ่งด้วย