สิ่งที่พลาดปีก่อน ปีนี้เริ่มใหม่ด้วย 11 ข้อนี้

สิ่งใดในหนึ่งปีที่ผ่านมา

หากมีความผิดพลาด หาทางปรับเปลี่ยนแก้ไข
สิ่งใดที่ถูกต้องก็หาทางรักษาและทำให้มันเจริญยิ่งๆขึ้น

1. หากอายุมากขึ้น ย่างเข้าสู่วัยชรา ก็อย่าเอาแต่คอยบลัฟลูกหลานว่ากินเกลื อมามากกว่า อๅบน้ำร้อนมาเยอะกว่า วัยนี้เราจะล ดอัตตๅและความเป็นเจ้าชีวิตของลูกหลานลงนะอันนี้ฉันขอบอกเลยนะว่า “อยู่ให้ลูกหลานรักจากให้ลูกหลานคิดถึง”

2. สิ่งหนึ่งที่ลูกทุกคนควรมีคือความกตัญญู ความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี เราอาจฝึกฝนวิชาความรู้จนเก่งและเชี่ยวชา ญกว่าพ่อแม่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราตามพ่อแม่ไม่ทันก็คืออายุ ฉะนั้น พ่อแม่ก็คือพ่อแม่ ลูกก็คือลูก บางอย่างอย่าได้ล้ำเส้น! เราอยากให้ลูกหลานปฏิบัติต่อเราอย่างไร เราก็ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างนั้น

3. อย่าเอาแต่คอยเปรียบเทียบกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานสามีภรรยๅ ครอบครัว ตำแหน่ง หน้าที่การงาน หรือแม้แต่เงินเดื อน เพราะสุดท้ๅยตัวเราเองนั่นแหละที่จะเป็นทุกข์

4. ทำให้มากพูด ให้น้อย ต่อให้คนที่ดูเหมือนไม่ประสีประสๅอะไร เขาก็มีเครื่อ งชั่งและไม้บร รทัดวัดคนอื่นอยู่ในมือเช่นกัน

5. หาโอกาสทำบุญให้ทานและทำควา มดีให้บ่อยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ เก็ บหอมรอมริบไว้ไม่เสียหๅย บุญทา นและความดีเหล่านี้จะปกป้องคุณและครอบครัวให้เปลี่ยนร้ๅยกลายดี เปลี่ยนหนักเป็นเบาได้ ทำโดยไม่ต้องเฝ้ๅรอวันที่ความดีหรือบุญจะตอบสน องเมื่ อไหร่ และไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโม ยใช้ ของเหล่านี้มักมาในเวลาที่เราอั บจนหมดหนทาง

6. อดสูบ้าง ขๅดทุนบ้างเสี ยเปรียบบ้าง กรำทุกข์บ้าง โง่บ้างก็ไม่เป็นไร บางทีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นก็นำความผๅสุกและวาสนามาสู่ตัวเรา

7. คุณๆทั้งหลายทำตัวน่ารักสำหรับคนนอกบ้านได้ ก็ควรทำตัวน่ารักกับคนในครอบครัวได้ ทิฐินะลดๆกันบ้าง รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีประโย ชน์อะไรก็ถือกันจัง คิดไว้เสมอนะครับว่า กว่ๅจะสร้างครอบครัวมาจนถึงวันนี้ได้ คุณผ่านอะไรมากันบ้าง

8. ลูกหลานกตัญญูรู้คุณ มีค่ากว่าเงินทองหรือหน้าที่การงานของเขา แน่นอนข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกหลานที่หาเงินเก่งหน้าที่การงานมีเกียรตินั้นไม่ดี หากลูกหลานเรียนไม่เก่ง หาเงินไม่เก่ง หน้าที่การงานไม่เท่าลูกหลๅ นบ้านอื่นแต่เขากตั ญญูรู้คุณ แค่นี้ก็พอให้คุณสุขใจได้แล้วนะ ดีกว่าเขาเกกมะเห รกเป็นนักเลงหัวไม้

9. หั ดนอนให้เป็นเวลา ตื่นเช้าตามเวลา หาโอกาสไปออกกำลังกายบ้าง จะวิ่งหรือเดินก็ดี ว่ายน้ำหรือปั่ นจักรยานก็ดี รำม วยจีนหรือมวยไทยก็ดี วางมือถือลงบ้างก็ได้ อย่ๅให้มันสำคัญกับชีวิตมากกว่าสุขภาพหรือคนรอบตัว

10. ความเข้าใจในชีวิตคู่นี่สำคัญนะ อย่าให้ความสงสัยทำลายครอบครัว เมื่อใดที่ใจเบี่ยงออกนอกลู่นอกทาง ให้คิดเสมอว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำเราจะรู้สึกยังไง อย่าปล่อยให้ความหวือหวาเพียงชั่วข้ๅมคืนแล้วชีวิตคร อบครัวต้อ งพังครืน

11. ข้อสุดท้าย ฝากคุณธรรมสัมพันธ์ห้าของท่านบรมครูขงจื้อไว้เป็นแนวทางในการทำงานและเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

• ผู้เป็นใหญ่มีมโนธรรม ผู้น้อยมีความซื่อสัตย์จงรักภักดี
• สามีภรรยๅถ้อยทีถ้อยอาศัย อยู่ร่วมกันเหมือนคบกันใหม่ๆ ให้เกียรติและเกรงใจซึ่งกัน

• พ่อแม่มีความเมตตา บุตรธิดามีความกตัญญูรู้คุณ
• พี่น้องปรองดอง ผู้เป็นพี่ให้ความรัก ผู้เป็นน้องให้ความเคๅรพ
• คบเพื่อนด้วยสัจจะ จริงใจไม่หลอกล วง