สัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้พิเศษ อย่าพย ายามคบกับผู้ชายคนนี้เลย

อย่าคบกับผู้ชายที่ไม่ “พย า ย า ม”

เพื่อคุณเลย ที่คิดเพียงจะมี ความสัมพันธ์

ที่พิเศษ กับคุณ ผู้ชายที่จะมาเจอคุณ

แค่ตอนที่เขาว่าง แค่คุณต้องเป็นฝ่าย

“พย าย ามว่าง” มาหาเขา ผู้ชายที่จะเป็น

แบบที่เขา ไม่แ คร์ความรู้สึกของคุณ

และคุณต้องเป็นฝ่ าย “พย าย ามยอมรับ” เขา

ผู้ชายที่จะไม่โทร หรือส่งข้อความหาคุณ

นอกจากไม่มีอะไรทำ และคุณต้องเป็นฝ่าย

“ติ ดต่อ” เขา ผู้ชายที่จะไม่พูดจริงจัง ถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา และคุณต้องเป็นฝ่าย

“พย าย ามบีบคั้น” เขา อย่าเด ทกับผู้ชายที่ไม่

“พย าย าม” อะไรเลย ที่จะทำให้คุณ”ประทับใจ”

เพราะนั่นคือ สัญญ าณที่บอกว่า คุณไม่ได้”พิเศษ”

หรือแม้แต่”สำคัญ”กับเขา จำไว้ว่า คุณเด ทกับผู้ชาย

เพื่อสักวัน คุณจะเจอใครสักคน ที่คุณจะ

“ใช้ชีวิตร่วมกับเขา” ได้ตลอดไป ไม่ใช่แค่ใครสักคน

ที่คุณจะมีความสุขด้วยชั่วคราวอย่าเสียเวลา

ถ้าเขาคน นั้นไม่ใช่ ก็ไปข้าวงหน้า คนที่ดีกว่ารออยู่

ก็เป้นยังไง บ้างครับกับเรื่องนี้ผมก็หวังว่า

ทุกๆท่านจะชอบนะครับ

ขอบคุณ : เฌอมาณย์ รั ตนพงศ์ตระกูล