สวย หล่อ รวย และเก่งแต่เป็นคนไร้เสน่ห์

มีคนหลายๆ คนที่เป็นคนดี สวย หล่อ รวย และเก่ง แต่เป็นคนไร้เสน่ห์

หาคนชอบพอคบหาเป็นแฟนหรือเป็นคู่ครองระยะยาวได้ยาก

ส่วนมากคนจะเข้ามาคบเพื่อทำงานด้วยกัน พึ่งพา หรือเป็นเพื่อนกัน

แล้วก็จากไป ไม่อยากคบแบบแฟน

เสน่ห์เป็นแรงดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้อยากอยู่ใกล้ชิด ติ ดตาม

ค้นหาและแสวงหา ส่วนจะมีเซ็กซ์หรืออยากคบเป็นแฟนหรือไม่นั้น

อยู่ที่ความพร้อมของทั้งสองฝ่าย บางคนไม่พร้อมเป็นแฟน

แต่ก็ยังอยากคบหาเป็นมิตรที่ดีต่อไป

3 นิสัยของ คนไร้เสน่ห์ ลองรวบรวมลักษณะของคนที่ไร้เสน่ห์

ที่ทำให้คนไม่อยากอยู่ใกล้ หรือคบหาแล้วก็อยากจากไปไกลๆ ไว้ดังนี้

1.ทำเฉยเมย เวลาพูด

คนเฉยเมย เพราะเบื่ อหน่ายชีวิต รำค าญ หรือเพราะหยิ่ง ยกตัวอย่าง

ที่เห็นได้ชัดเวลาไปกินอาหารตามร้านที่ขายดีๆ พนักงาน

จะแสดงท่าทางเฉยเมยกับลูกค้า ใครจะสั่งอะไรก็ไม่สนใจ

ไม่รับคำสั่ง บางคนยังทำท่าทางเข้มๆ แข็งๆ กระแทกกระทั้น

เวลาส่งของให้ เหมือนไม่เต็มใจ ยิ่งกว่าไปขอกินเสียอีก

2.พูดเสียงดังและห้วน

แบบมั่นใจมากๆ เขาอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจตัวเองสูง

แต่คนได้ยินจะรู้สึกเหมือนถูกข่ มขู่ ตัดบ ท ผลักไส และเผด็จการ

สามีภรรยาหลายคู่เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง

พูดเสียงดังมากๆ อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนีไป

บางคนมีจิตใจดีแต่เสียงอาภัพ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้าข่ายเสียงสามีหนี

ถ้าเป็นผู้ชายก็เข้าข่ายเสียงหมาหนี เพราะทนฟังเสียงไม่ได้

3.มีวิธีการพู ดที่เป็นพิ ษ

เช่น ชอบพูดแทรก พูดตัดบทไม่เกรงใจคนอื่น ฟังคนอื่นพูดไม่จบ

ก็แทรกหรือตัดบ ทเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่ เหมือนปกป้อง

ตนเองหรือยัดเยีย ดความ ไม่ถูกต้องให้คนอื่น เป็นลักษณะของ

คนใจแคบ เผด็จการทางความคิด ระแวงเพราะกลัวการถูกวิจารณ์
ทั้งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น

บางคนคิดว่าตัวเองวิเศษและพิเศษกว่าคนอื่น จนลืมนึกถึงจิตใจคนอื่น

จึงยกเอาตัวเองเป็นใหญ่ เหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่เป็นพิ ษ

แม้จะมีจิตใจดี แต่คนก็ไม่ชอบอุปนิสัยที่เป็นพิษเหล่านี้