พฤติกรรมผู้หญิงที่โดนจีบบ่อย แต่ก็ถูกทิ้งบ่อยเช่นกัน

ใครที่โดน จี บ บ่อย และโดนเท บ่ อ ย ต้องมาอ่ านเลยค่ะ

ว่าคุณนั้นเคยมี เ ห ตุ ผลเหล่านี้ในการโดนเท หรือเปล่า

ห ม ด แรงจูงใจเอาดื้อๆ

บางครั้งผู้ชาย อารมณ์เดี้ยวดีเดี้ยว ร้ า ย ไม่แพ้ผู้หญิงเลย

ถ้าอยู่ๆเขาหมด แ ร ง จูงใจที่จะจีบเราเอาซะดื้อๆ แล้วไปสนใจ

อย่างอื่นแทน เหตุผลงงนี้ก็ทำ ให้เราโดนเทไม่รู้ตัวได้นะ เพราะฉะนั้นเล่น

ตัวแต่พองาม ไม่ชอบก็ปฏิเส ธเขาไปอย่าไปให้ความหวังเขา ถ้าชอบ

ก็ลองคบกันอยู่แล้วค่อยว่ากันทีหลังก็ได้

มีคนที่ดีกว่าเข้ามา

คุณอาจไม่ใช่ คนเดียวที่คุยกับเขาก็ว่าได้ หากคุณกำลังคุย

กับเขาในแบบไร้ สถานะที่ชัดเจน ก็มีโอกาสค่อนข้างสูง

ที่เขาจะเทคุณได้ทุกเมื่อ หากเขาเจอ คนที่ดีกว่าเข้ามา

เพราะฉะนั้นควรรีบ ชัดเจนกับเขาเรื่อง สถานะซะ

นิดๆหน่อยๆ ก็ดราม่า

บางครั้งผู้ชายเขา ก็ตามอารมณ์ผู้หญิงอย่างเราๆ ไม่ค่อยทันหรอกนะคะ

หากคุณ ด ร า ม่ า บ่อยหรือหาเรื่องทะเลาะบ่อย หรือเรียกร้อง

ความสนใจแบบเกินเหตุ นั้นก็เหตุที่ ทำให้แฟนเบื่อคุณได้ง่ายๆ

คุณควรมีความพอดี ระงับ อ า ร ม ณ์ หรือจิตใจไว้บ้าง ใช้เหตุผล

ให้มากๆแล้วทุกๆอย่างจะดีเอง

คุณมี เ ส น่ ห์ ไม่มากพอ

การปล่อย ตัวธรรมดาเกินไปก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการโดนเทได้

เพราะผู้ชายเองก็ ต้องการให้คุณดูดี สวย มีเสน่ห์แบบเวลา

ไปไหนมาไหนด้วยแล้วไม่อายใคร อวดเพื่อนได้อย่างภาคภูมิ

ใจว่ามีแฟนสวย เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยตัวเองให้ดี เ ว อ ร์ เกินไป

หันมาดูแลตัวเองให้ ส ว ย ปิ๊งบ้างนะคะ

เล่นตัว เกินเหตุ

ผู้หญิงส่วนใหญ่ มักชอบเข้าข้างตัวเองว่า เราเป็นคนสวยเลือกได้

ฉันมีสิทธิ์จะ เ ลื อ ก แต่สวยมากๆคนก็ไม่ กล้าจีบเหมือนกันนะ

สมัยนี้อะไร เ ย อ ะ เกินไปก็ไม่ได้ เล่นตัวมากเกินไปก็ได้

ง่ายเกินไปก็ดูไม่ดี เพราะฉะนั้นควร อยู่ในความพอดี ชอบก็ลุยเลย

เพราะผู้ชายเขาคงไม่ขยับ ง้ อ บ่อยๆตั้งแต่ก่อน เป็นแฟนหรอกนะคะ