พฤติกรรมผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายลำบากใจ คบกันไปก็ไม่มีความสุข

ในช่วงแรกๆ ที่เพิ่งคบหากัน ไม่ว่าคู่ไหนก็ล้วนอยากอยู่ใกล้ชิด

ตลอดเวลาด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว ต่างฝ่ายต่าง

ก็มีภาระและโลกของตัวเอง และเมื่อเขาเริ่มกลับไปสู่โ หมด

การดำเนินชีวิตในโลกของเขา แต่ตัวคุณกลับรู้สึกไม่พอใจ

ที่ต้องห่างกัน เห็นทีต้องเช็ คหน่อยแล้วล่ะว่า คุณมีอาการ

ติ ดแฟนมากเกินไปหรือเปล่า

1.คุณไม่มีชีวิตเป็นของตัวเอง แล้วก็ไม่ยอมให้เขามีด้วย

แทนที่จะออกไปใช้เวลากับกลุ่ม เพื่อนสาวหรือครอบครัว คุณกลับ

เอาแต่รอให้เขาชวนไปเที่ย ว ยิ่งหากวันไหนเขาอยากออกไปเที่ ยว

กับเพื่อนฝูงของตัวเอง คุณก็โกร ธไม่พอใจเขาไปอีก

2.อยากคุย-อยากอยู่ด้วยกันตลอด

ไม่ว่าจะหลังเลิ กงานหรือในวันหยุด คุณก็อยากเอาตัวไปติดกับเขา

หรืออยากคุยโทรศั พท์กับเขาตลอดเวลา จนเขาไม่มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลย

3.ระแว งผู้หญิงทุกคนรอบตัว กลัวว่าเขาจะไปมีกิ๊ ก

คุณไม่พอใจเวลา เขาไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง หรือกลุ่มที่มีเพื่อนผู้หญิง

เพราะระแวง ว่าเขาจะไปกิ๊ กกัน ทั้งที่ความจริงแล้ว สมัยนี้มี

โซเชี ยลเน็ตเวิร์ คมากมาย ถ้าเขาจะนอกใจก็คงทำได้ง่ายๆ เช่นกัน

4.เรียกร้องความช่วยเหลื อตลอดเวลา

คุณเรียกร้องให้แ ต่เขาทำโน่นนี่ให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดข วด

เปิดถุงขนม ซ่อมอะไรเล็กๆ น้อยๆ โดยที่ไม่ยอมหัดเรียนรู้เ

องเสียบ้างเลย

5.พอเขาไม่ยอมทำตามที่คุณต้องกา รก็ฟูมฟ าย

แค่เขาขอไปทำกิจกร รมส่วนตัว ดูหนังฟังเพลง ดูบอลกับเพื่อนบ้าง

คุณก็ดร าม่าฟู มฟายน้ำตาท่วมบ้าน ทำไมไม่ไปหาอะไรทำบ้าง

จะทำผม ทำเล็บ ช้อปปิ้งตามชอบก็ได้นี่นา