ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มักเป็น ที่พึ่งให้ผู้อื่น

ผู้หญิงมีเสน่ห์ สร้างได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินตรา หรือใบหน้า

ที่สะสวยสมบูรณ์แบบ มาดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้าง

1. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึก

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ เวลาเสียใจมักไม่ฟูมฟาย ตีอกชกตัว

เวลาดีใจก็ไม่กระโดดโลกเต้นจนเกินงาม เพราะการกระทำ

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์

ความรู้สึกของตนเองได้ ตรงกันข้าม ผู้หญิงที่มีเสน่ห์มักเป็น

ที่พึ่งให้ผู้อื่นเวลาพวกเขาทุกข์ใจเสียมากกว่า

2. สง่างามและมี ความมั่นใจในตัวเอง

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่จำเป็น ต้องมีหน้าตาสะสวยหรือสมบูรณ์แบบ

เพรียบพร้อมไปเสียทุกด้าน แต่คือคนที่มีความมั่นใจในตนเอง

รู้จักที่จะมองข้ามจุดด้อย และดึงจุดเด่นของตนเองออกมาใช้

ให้เป็นประโยชน์ รู้จักวางตัวอย่างงามสง่า รวมถึงรู้จักเลือกเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่างและสรีระก็มีส่วนช่วยส่ง

เสริมความมั่นใจในตนเองได้เช่นเดียวกัน

3. ไม่เรียกร้องความสนใจ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ มักไม่เรียกร้องความสนใจโดยการ โอดครวญ

หรือเปิดเผยเรื่องราวส่วน ตัวลงในพื้นที่สาธารณะอย่าง

โซเชี ยลเน็ ตเวิร์ค เพราะ การเปิดเผยเรื่องราวบางเรื่อง

อาจทำให้ผู้อื่นมองคุณในด้านลบ ดังนั้น จงดำรงตนให้

เป็นเสมือนดอกไม้ป่า ลึกลับ น่าค้นหา ทว่างดงามและเปี่ยมเสน่ห์

4. ไม่นินทาผู้อื่น

คนช่างเจรจา กับคนขี้นินทาแตกต่างกัน คนช่างเจรจา คือ

ผู้ที่มีวาทศิลป์ รู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะแต่คนขี้นินทา คือคนที่พูดเพ้อเจ้อ

ไร้สาระ ซ้ำยังพูดให้ร้ายผู้อื่น นับเป็นการลดเสน่ห์ของตนเองอย่างมาก

ซ้ำร้ ายหากสิ่งที่พูดต่อๆ กันไปไม่ใช่เรื่องจริงความน่าเชื่อถือ

ที่มีก็พลอยลดลงไปด้วย เพราะฉะนั้น ใครที่คิดว่าตนเองกำลังนินทา

ผู้อื่นอยู่ล่ะก็ คงต้องปรับเปลี่ยนนิสัยกันอย่างเร่งด่วน

5. เป็นนักสื่อสารมือฉมัง

นักสื่อสารที่เก่ง กาจต้องมีความคิดที่เป็นระบบและชัดเจน

โดยความคิดเหล่านี้จะถ่ายท อด ผ่านคำพูดที่ฉะฉาน

เปี่ย มไปด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีบุคลิกเช่นนี้ย่อมดูมีเสน่ห์

มากกว่าคนที่พูดไม่ได้ศัพท์ สื่อสารไม่รู้เรื่องและขาด

ความมั่นใจในตนเองเป็นไหนๆ

6. รวยรอยยิ้ม

รอยยิ้มนับ เป็นตัวช่วยเสริมเสน่ห์ที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อ

หาจากที่ไหน เพราะเราสามารถสร้างขึ้นเองได้ รอยยิ้มเป็น

เสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมิตร หากคุณเดินไปตาม

ท้องถนนเห็นผู้หญิงที่สีหน้ายิ้มแย้ม กับผู้หญิงที่ทำหน้าตาบึ้งตึง

ประหนึ่งแบกโลกเอาไว้ทั้งใบ ทั้งคุณและคนส่วนใหญ่ก็คง

เลือกทักทายผู้หญิงที่ยิ้มแย้มใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้น

ลองยิ้มให้ตนเองและคนรอบข้างทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดูมี

เสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างแล้ว