ผู้หญิงต้องรู้ เล่นเฟ สแบบนี้มันน่ารังเกี ยจ

1. เ ซ ลฟี่ ร้อยลีลา

การเป็นคนมีความมั่นใจ คือลักษณะดีที่ผู้หญิงควรเป็น แต่ก็ไม่ควรแสดงความมั่นใจมากเกินไป

โดยเฉพาะกับความสวยความงามของตัวเอง ด้วยการเซ ลฟี่แล้วโพ สต์รูปทุกวัน

ยิ่งไปกว่านั้นคือเดี๋ยวนี้มีการติด แ ท็ ก ชื่อคนอื่นมาไว้ในรูปเซ ลฟี่ของตัวเองด้วย

ต่อให้สวยเล อค่าแค่ไหน ยังไงก็โดนด่ ามากกว่าชม

2. ขยันโพ สต์

ไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไร เล็กหรือน้อยแค่ไหน สิ่งที่ควรทำก็คือการโพ สต์ให้น้อยที่สุดต่อวัน

เพราะการโพ สต์เยอะ โพ สต์ทุกความคิด โพ สต์ทุกชั่วโมง มันจะทำให้ดูน่าเ บื่อหน่าย

ใครๆ ก็คงแ อบเอี ยนกับโพ สต์ของเธออยู่ไม่น้อย วันละไม่เกิน 2 ครั้งล่ะกำลังดี

3. สเตตัสค ลุมเครือ

สเตตัสลอยๆ กำกว ม ที่อ่านยังไงก็ไม่รู้ถึงต้นสายปลายเหตุ เช่น ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้น

มันจะกลายเป็นสเตตั สที่ดูเหมือนการเรียกร้อง ความสนใจเอานะ สังเกตได้ว่า

โพ สต์ไหนกำก วมเกินไป ก็จะมีคอมเม นท์ถามส่วนใหญ่เป็นคำว่า “เกิดอะไรขึ้น?” นั่นเอง

4. ขายของ

ธุรกิจข ายตรงก็นับว่าเป็ นงานที่ดีแขนงหนึ่ง แต่หลายคนก็ไม่ได้ชอบ และคนที่ทำอยู่

ก็ไม่ควรยั ดเยี ยดงานแบบนี้ให้คนที่ไม่ชอ บโดยการโพสต์ข้อความส่งต่ อธุรกิจการตลาด

แบบขายตรงบ่อยๆ รู้ไว้เลยว่าการเห็นข้อความประเภ ทนี้บ่อยๆ จะยิ่งทำให้คนรู้สึกรังเกียจ

และรำคาญมากไปกว่าเดิมนะ

5. หยุดมโน

ค นเราเกิดมาต้องมีทุกข์บ้าง สุขบ้างปะปนกันไป ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพว่า

สุขตลอดหรือเศร้ าต ลอดบนโลกโซเ ชียลด้วยการปั้นแต่งเรื่องหลอกๆ

ขึ้นมาโพสต์หรอก ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้รู้ว่า คนอื่นก็ประสบพบเจออะไร

มาเหมือนกับเธอ ทำให้มีโอกาสในการได้รับความคิดเห็นแปลกใหม่

จากเพื่อนบนโลกโซเชี ยลด้วยนะ

6. เนื้อหาไม่เห มาะสม

แม้จะเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่รูปบางรูป บทค วามบางบทคว าม ไม่จำเป็น

ก็ไม่ต้องนำมาโพ สต์จะดีกว่า ยิ่งเป็นอะไรที่สร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นด้วยแล้ว

ยิ่งไม่ควรนำมาโพ สต์เลย

7. คำหย าบ

จุดประสงค์ของโซเชีย ลมีเดียคือการใ ห้สมาชิกในสังคมได้แ บ่งปั น

และแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็นที่ดีซึ่งกันและกัน ดังนั้นอย่าพย าย ามแสดงถ้อยคำด่าทอ

หรือหย าบคายออกมา เพียงเพราะแค่อีกฝ่ายคิดต่าง เป็นไปได้ ถ้าเจอใครสาด

คำหยา บใส่กันก็ไม่ควรก้ าวเข้าไปยุ่งนะ ปกป้อ งชื่อเสียงของตัวเองไว้ดีกว่า

เริ่มจากถามตัวเองก่อนเลยดีกว่า ว่าไม่ชอบพฤติกร รมไหนของเพื่อนในเฟ สบุ๊ คบ้าง