ผู้ชายดีๆจะคิดถึงการร่วมชีวิต ผู้ชายเลวๆจะคิดถึงการร่วมหลับนอน (ข้อคิดดีมาก)

จงเลือกเหนื่ อยเพราะหัวเราะ อย่าเลือกสบาย

แต่ต้องร้องไห้ทุกวัน เลือกคนที่กล้าเก็บรูป

ของเธอไว้ในกระเป๋าส ตางค์

เลือกคน ที่กล้ าลงรูปเธอไว้หน้าไ ทม์ไลน์ของเขา

เลือกคน ที่กล้าให้เธอรู้ความเคลื่อนไหวของเขา

เลือกคน ที่เขากล้าทุ่มเทความรักให้กับเธอ

หากการคบหากัน เขาคนนั้นไม่ได้ ทำให้เธอดูดี

ขึ้นในสายตาคนอื่น เพราะหากเขารักเธอจริง

เขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงข องเขาดูแย่ในสายตา ของใครๆ

ผู้ชายบางคนที่รักเธอ เขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอทั้งชีวิต

ผู้ชายบางคนที่รัก เธอเขาต้องการใช้ชีวิต กับเธอเพียงชั่วครู่

คนที่ต้องการ ใช้ชีวิตกับเธอทั้งชีวิต เขาอาจไม่ได้ซื้อข้าวของ

หรือบอกรักเธอทุกๆวัน เพราะเขาพย าย ามสร้างตัว

เพื่อเธอและครอบครัว คนที่ต้องการใช้ชีวิตกับ เธอเพียงชั่วครู่

เขาจะประเคนทุกสิ่งอย่างให้กับเธอ เสมือนว่า

“ขาดเธอแล้วเขาจะขาดใจ”(ซึ่งจริงๆไม่มีใคร ต..เพราะความรัก

มีแต่ต..เพราะความหลงและโง่งมงาย)

ดังนั้น “ผู้ชายดีๆจะคิดถึงการร่วมชีวิต” “ผู้ชายเ ล วๆจะคิดถึง

การร่วมหลับนอน” เธอรักตัวเองมากเท่าไหร่

เธอก็มีค่าต่อตนเอง และผู้อื่นมากเท่านั้น

อย่าเอาอกเอาใจใครๆ จนลืมห่วงใยตัวเอง ชีพหนึ่งไม่ยาวนาน

เธอจงจำไว้ “รักตัวเองให้มากหน่อย”