ปัจจุบันนี้ “ผู้หญิงทิ้งผู้ชาย” มากกว่าผู้ชายทิ้งผู้หญิงเสียอีก

จากผลการวิจั ย และสำรวจพบว่า ปัจจุบันนี้ ผู้หญิงทิ้งผู้ชายมากกว่าผู้ชาย ทิ้งผู้หญิงเสียอีก (จริงหรอ??) นั่นคือ ผู้ชายมีเปอ ร์เซ็ นต์ที่จะอกหักมากกว่าผู้หญิง

ทั้งนี้ทั้งนั้น ความรู้ความเข้าใจ ของผู้ชาย และทัศนะคติ ที่มีต่อผู้หญิง ได้รับการปลูกฝังมา อย่างไม่ถูกต้อง

ทำให้บรรดาชาย หนุ่มทั้งหลาย ไม่สามารถมัดใจสาวๆ หรือคนรักของตัวเอง ไว้ได้นานๆ เหมือนเมื่อสมัยก่อน

ทำไมถึงเป็นอย่างนี้…

เราอาจสงสัยตัวเองว่า ทำไมเราถึงเบื่ อแฟนของเรา เราเป็นผู้หญิงไม่ดี ผู้หญิงมักมาก

หรือผู้หญิงเจ้ าชู้หรือเปล่า ผู้หญิงทุกวันนี้นิสัยแย่ลงงั้นหรือ คำตอบคือไม่ใช่

ผู้หญิงทุกวันนี้ ยังคงมีนิสัยเหมือนกับผู้หญิงสมัยก่อน ยังคงมีความเป็นเพ ศแม่

ที่เต็มไปด้วย ความรักที่พร้อมจะมอบให้ และยังมีสัญช าตญ าณในการเลือกคู่ครอง

ของตนที่เหมือน เดิมไม่ผิด เพี้ย น แล้วอะไรล่ะ? ที่ทำให้ผู้หญิงเบื่ อแฟนตัวเอง

ทำไมผู้หญิงถึงเบื่ อแฟนตัวเอง เพราะ ..

โดยธรรมชาติแล้ว ผู้หญิงชอบการแข่งขัน ชอบความท้าทาย ความตื่นเต้น

ความสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่เราไม่สามารถ คาดเดาได้

จะทำให้เรารู้สึกตื่น เต้นกับการรอคอย สนุกและมีความสุข เมื่อได้รับรู้

และต้องการสิ่งที่ไม่สามารถ คาดเด าได้มากขึ้นไปอีก นี่คือความชอบ

โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในตัวผู้ชาย

ผู้ชาย ที่ท้าทายเธอ ผู้ชายที่ทำให้เธอรู้สึก เหมือนได้แข่งขัน ผู้ชายที่ทำให้เธอ

ตื่นเต้น ผู้ชายที่ทำให้ เธอสนุกสนาน ผู้ชายที่ไม่สามารถ คาดเดาได้

ผู้ชายที่มีความ มั่นใจในตัวเอง ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำ ผู้ชายที่ทำให้เรา

รู้สึกดีแล ะอยากอยู่ด้วย จึงเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทั้ งหลายต้องการ

ย้อนไปตั้งแต่สมัยดึกดำบ ร รพ์มา ผู้หญิงเราเป็นเพศที่อ่อนแอ ทางด้านกายภาพอยู่แล้ว

พวกเราไม่สามารถ เที ยบผู้ชายได้ เราต้องการการปกป้อง ด้วยสั ญชา ตญาณ

ความต้องการที่จะอยู่ร อด และมีบุต รที่มีศักยภา พสูงสุดเพื่อดำรงเผ่าพั นธุ์

ต่อไปในอนาคต พวกเราจึงเสาะแสวงหา ผู้ชายที่มีพันธุกร รมที่ดีที่สุด

มาเป็นคู่ครอง ซึ่งพันธุก ร รมเด่นที่ผู้หญิงเสาะแสวง หาคือ อำนาจ อิทธิพล

ความมั่งคั่ง ความสง่างาม และสติปัญญา

ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่น่าเบื่ อ ไม่น่าค้นหา อาจจะทำให้เธอรำค าญหรือเปลี่ยนใจ

ไปจากคุณได้ ก็เหมือนที่หนุ่ม ชอบสาวที่น่าค้นหา มากกว่า สาวธร รมดาๆ

ดูเฉยๆ นั่นเอง