บังเอิญหรือบุญ ที่ทำให้เราต้องมาใช้กร รมกัน

คนเราเจอกัน เป็นเรื่อง “บังเอิญ”

หรือ “บุญ” ที่เคยร่วมทำกันมา

ทั้งนี้ สำหรับที่มีปัญหา ชีวิตทั้งครอบครัว

ความรัก และปัญหาด้านการงาน ลองอ่าน

คำสอนนี้กันดูนะคะ รับรองจะทำให้เพื่อนๆ

เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น และสามารถ

ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขแน่นอน

เมื่อสิ้นวาสนา..ก็ต้องจากกันไป รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

ดังนั้น ในตอนที่เรา ยังไม่จากกัน

เราได้กระทำ ดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง?

เพราะเมื่อหมด “สัญญากร รม” แล้วไม่ว่า

เราจะมีเงินหรือ มีอำนาจจนล้นฟ้า

ก็ไม่สามารถเรียก ร้องกลับคืนมาได้

และไม่รู้ว่าจะกี่ภ พกี่ชาติ? ถึงจะได้เจอกันอีก

เรื่อง ที่ควรลืม ทิ้ง 3 เรื่อง

1. ลืม อายุ

2. ลืม เรื่องที่ผ่านมา

3. ลืม เรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

4 เรื่อง ที่ควรมีไว้

1. มี คน ที่รักคุณ ด้วยความ จริงใจ

2. มี เพื่อนที่รู้ใจ

3. มี งานมีการทำ

4. มี บ้านที่อบอุ่น

5 อย่างที่ต้องเอา (ต้องทำ)

1. ต้อง ร้อง

2. ต้อง เต้น

3. ต้อง ใช้

4. ต้อง หัวเราะ

5. ต้องรักษา สุขภาพ

6 อย่าง ที่ไม่ควรทำ

1. หิว แล้วไม่ยอมทาน

2. หิว น้ำไม่ยอมดื่ม

3. ง่วง แล้วไม่ยอมนอน

4. เหนื่อย แล้วไม่ยอมพัก

5. ไม่สบาย ไม่ยอมรักษา

6. แก่แล้ว ค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ “ทำงานหนัก”

ความรัก ทำให้หัวใจ “ทำงานดี”

ความดี ทำให้หัวใจนั้น “พองโต”

ความโง่ ทำให้หัวใจ “เสียหาย”

ความแก่เจ็บ สิ้นใจ นั้นเป็นเรื่อง “ธรรมดา”

บุคคลใด เข้าใจหลักศาสนา

บุคคลนั้น ย่อมเห็นทุกสิ่ง เป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง

1. การได้เกิดมา เป็นคน

2. การได้ ยลศาสนา

3. การมีกัลย าณมิตร

4. การมีความ สุจริตเป็นนิสัย

5. การมีใจ ปราศจากริษย า

6. การมีเวลา ให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7. การรู้จัก สะกดคำว่าพอ

ชีวิตคนมี 1 หนทางคือ ทางเดินของตัวเอง มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง

1. สุขภาพ กาย

2. สุขภาพ จิต

ทุกข์ มี 4 ทุกข์

1. มอง ไม่ทะลุ

2. สละ ไม่ลง

3. แพ้ ไม่เป็น

4. ปล่อยวาง ไม่ได้

มี 5 คำพูดที่ทำ ให้ชีวิตดีขึ้น

1. ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2. ยิ่งดี ยิ่งถ่อมตน

3. ยิ่งแย่ ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4. ยิ่งมี ยิ่งประหยัด

5. ยิ่งหนาวเห น็บ ยิ่งมีน้ำมิตร

..ฝากไว้ให้คิดกัน คุณพระคุ้มครอง