ทำไมมาก่อน ดันมาแพ้คนมาทีหลัง

เพราะความรัก คือความไม่ แ น่ น อ น ขนาดที่ว่ารักกัน

คบกันมาตั้งนาน สุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดี เพราะเขา เจอคนที่คิด

ว่าใช่มากกว่า แหม..แล้วที่คบ ๆ กันมาตั้งนาน นี่ไม่ใช่

สำหรับเขาเลยเนอะ เลยมีคำ ต อ บ มาฝากคุณสาวๆค่ะ

ว่าทำไมเขาถึงไม่ เลือกคุณแต่กลับเลือก คนที่เขาเจอทีหลัง

ไปดูกันเลยยย

เขาว่าคุณ น่ า เ บื่ อ

ความ เ บื่ อ มันน่ากลัวค่ะคุณสาวๆ ยิ่งเกี่ยวกับ ความรัก

ยิ่งน่ากลัว การที่เขา เ ท คุณไปหาคนใหม่ สาเหตุ

ก็อาจเป็นเพราะเขาเริ่ม เ บื่ อ คุณแล้ว พอเจอ

คนใหม่ที่ทำให้เขาตื่นเต้นได้ มันเลือกไม่ยากเลย

ที่จะคบกับคนใหม่ๆ

เพราะรักแท้แพ้ใกล้ชิด

รักแท้แพ้ ใ ก ล้ ชิด คำนี้ไม่ว่าจะกี่ปีๆ ก็ใช้ได้เสมอค่ะ

บางทีการที่เขาได้ อยู่ใกล้ใครคนนั้น ในขณะที่เขาห่างกับเรา

ก็อาจทำให้เขา ห วั่ น ไ ห ว ได้ แถมเขายังไม่

หนักแน่นกับคุณพอ ทำให้เขา เ ลื อ ก คนที่

ใกล้ชิดกับเขา แ ท น ที่จะเป็นคนไกลแบบคุณ

จริงจังคืออะไรก็ไม่รู้จักเหมือนกัน

เขาเลือกคนมาใหม่ อ า จ เพราะว่า ตั้งแต่ที่เขา

เริ่มคบกับคุณสาวๆ เขาไม่ได้จะ จ ริ ง จังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ฉะนั้น พอเขาเจอคนใหม่ที่ เ ข้ า กับเขามากกว่าคุณ

มันเลือก ง่ายหน่อยว่าจะ ทิ้ ง จะคบคนไหนดี

ความซื่ อสั ตย์คืออะไร เขาไม่รู้จัก

ผู้ชายคนนั้น ไม่มีความซื่ อสั ตย์ ไม่ให้เกี ยรติคุณ

ซึ่งเป็น แ ฟ น ของเขา ลับหลังคุณเขาก็พร้อม

จะสวมเขาให้ตลอดเวลา เเล้วพอเวลาผ่านไปซักพัก

เขาจะเริ่มเบื่อคุณไปเอง เเละหันมาเปิด ตัวผู้หญิงคนใหม่

โดยไม่สนความรู้สึกหรือ รั ก ษ า หน้าเธอสักนิด

เขาเป็นผู้ชายไม่เคยพอ

การที่เขา เ ลื อ ก คนใหม่อาจเป็นเพราะ นั้นคือนิสัย

ของเขาอยู่แล้ว เขาไม่เคยพอใจ อะไรที่มีอยู่และอยากได้

ใหม่เสมอๆ นั้นเลยทำให้ คุ ณ เ สี ย ใจไง คุณแค่ผิดที่รักเขา