ถ้ารักแล้วไม่ใส่ใจ ก็ถอยออกมาเถอะ (พย ายามอยู่ฝ่ายเดียว)

รักกันบอกรัก กั น ทุกวัน แต่ไม่เคยใส่ใจ

จำอะไรไม่เคยได้ จะรักกันไปเพื่ออะไร

เมื่อค้นพบ ความไม่จริงใจ ของใครบางคน

การพาตัวเองเดินออกมา เป็นสิ่งที่ดีที่สุด

เพราะเราถือว่า เราได้ให้ความจริงใจกับเขาไปแล้ว

ถ้าเขารับไม่ได้ ไม่เห็น มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร

ที่จะอยู่ตรงนั้นอีกต่อไป บางครั้งก็เป็นเรื่องแปลก

ในความรัก ของคนสองคนยิ่งผูกพันยิ่งใกล้ชิด

แต่กลับ รู้สึกเหมือนยิ่งห่างเหิน บางที

เคย พย ายา มค้นคว้าหา คำตอบ

ว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น จนวันสุดท้าย

ก็ยังคงไม่ได้คำตอบฉันอาจกลายเป็นคนผิ ด

ที่ยังรักเธอฉันอาจกลายเป็นคนเพ้อเจ้อ ที่คิดว่าเรา

ยังรักกันและฉันคงคิดไปเอง ทว่าแท้ที่จริงรักของเรานั้น มันคงไม่มีจริง

ตั้งแต่ต้นเธออาจจะเป็นแค่คนหนึ่งคน ที่ต้องการแค่ความรั กชั่วคร าวไม่จริงจัง

เธออาจจะเป็นแค่คนหนึ่งคนที่หัวใจกว้างใหญ่ ไร้ข อบเขต ไม่มีที่สิ้นสุดและเธอก็ยังคงอยู่ตรงนั้น

แต่ฉันกลับรู้สึกว่า เราช่างห่างไกลกันเหลือเกิน

คนหนึ่งคอยถาม แต่อีกคนหนึ่งไม่อย ากบอก

คนหนึ่งรักมากขึ้นแต่อีกคนหนึ่งกลับค่อยๆ หมดรักลงคนหนึ่งคิดถึงกัน แต่อีก

คนหนึ่งคิดถึงใครคนหนึ่งอย ากชิดใกล้ แต่อีกคนหนึ่งไม่เคยหยุด อยู่ที่ใครคนหนึ่ง

ยังห่วงใยเสมอ แต่อีกคนหนึ่ง กลับมองเป็นน่ารำคาญ คนหนึ่งทำแทบทุกอย่ าง

แต่อีกคนหนึ่งกลับไม่ เคยใส่ใจคนหนึ่งในฝันมีเพียงเธอ แต่อีกคนหนึ่งฝันถึงใค

รคนหนึ่งรักมากหมดใจ แต่อีกคนหนึ่งหัวใจไม่เคยเต็มคนหนึ่งเริ่มหมดแรง แต่อีกคนหนึ่ง

ก็ยังไม่เคยแ คร์อะไรเลย ความรักไม่จำเป็นต้องบอกว่ารัก แค่เพียงเธอรู้จัก

และเข้าใจดีกว่าบอกรักไป แต่ใจเธอไม่จริงจัง ถ้ารักแล้วต้องเจ็ บช้ำ

จะรักไปเพื่อสิ่งไหน ถ้ารักแล้วไม่ใส่ใจแล้วรักกันเพื่ออะไร ถ้ารักแล้ว

อย ากท อดทิ้ง ก็จงทอ ดทิ้งฉันไปถ้ารักแล้วมันไม่ดีพอ ก็อาจจะเป็นเธอ

ที่ไม่พอดีฉันไม่อาจรั้งเธอไว้ได้ เพราะท้ายที่สุดก็คงต้องจบลงสักวัน

การเลิกกันไม่ใช่เรื่องย าก แต่เรื่องที่ย ากที่สุด คือ การลืม

แม้ว่าความรักจะจาก ไปแต่ความผูกพันไม่เคยจากตาม แม้ต้อง

เจ็ บมากแค่ไหนจงบอกตัวเองไว้ว่า ไม่เป็นไร

สักวันฉันจะเข้มแข็ งกว่าเดิม ..ขอบคุณนะ