ถ้าคุณมีความรู้สึก 5 ข้อนี้ ขอคอนเฟิร์ มว่าคุณเป็นคนโชคดีที่สุดในโลก

พ่อแม่ เพื่อน ของคุณ รักเขามาก

เขาให้ความใส่ใจพ่อแม่คุณมาก จนบางทีคุณก็รู้สึกว่า พ่อแม่

และครอบครัวของคุณ ก็รักเขามากเหมือนกัน ถึงแม้กับเพื่อน

บางคนที่มักจะมีกำแพง และคอยจั บตาดูก็ตาม เขากลับเอาชนะใจ

เพื่อนฝูงคุณได้ เขามักจะให้ความสำคัญ กับคนรอบตัวคุณ

และไม่เพิ กเฉยเลยสักครั้งเดียว

เขาไม่เคยทำให้คุณอึ ดอั ดเลยสักครั้ง

ไม่ว่าเขาจะรักคุณขนาดไหนก็ตาม

เขาไม่เคยทำให้ คุณรู้สึกอึ ดอั ดจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย

ซ้ำยังช่วยให้คุณ กลับรู้สึกว่าคุณยังสามารถบ าล านซ์เวลาส่วนตัว

ครอบครัว เพื่อนฝูง ได้เป็นอย่างดี และไม่เคยรู้สึกว่ า

ขาดความรักเลยสักครั้งเดียว

เขา สนใจชีวิตคุณ

ไม่ว่าจะไปไหน ทำอะไรใช้ชีวิตยังไง เพื่อนของคุณ ครอบครัวของคุณ

ทุกอย่างในชีวิตเรียกว่าเขารู้หมด หรือ รู้พอๆกับคุณเลยก็ว่าได้

แถมบางเรื่องที่ เป็นความฝันของคุณ เขาก็ไม่เคยละเลย

ทั้งยังค่อยคะยั้นคะยอให้คุณทำมันด้วยซ้ำ เรียกได้ว่า

ไม่ว่าจะคุยเรื่อ งอนาคตทีไร เขาก็มักจะจริงจังกับมัน

ไม่เคยมองว่าเป็นเรื่ องละเมอเพ้อฝันเลยสักครั้ง

คุณรู้สึกรัก และชื่นชม

เขาทำให้คุณรัก และชื่นชมได้ตลอด ไม่ว่าผู้ชายคนนี้จะทำอะไร

คุณก็รู้สึกว่าเขารัก และใส่ใจคุณจริงๆ บางทีอาจจะรู้สึกว่ามาก

ไปด้วยซ้ำแต่นั่นคื อสัญญาณที่บอกว่า เขาน่ะไม่ได้คบคุณเล่นๆนะ

เขาอยากจะใช้ชีวิตกับคุณจริงๆ

ปลอ ดภัยเมื่ออยู่ใกล้

เขาไม่เคยปล่อยให้คุณต้องเผชิญกับเรื่องร้ ายๆเพียงลำพัง

และจะคอยช่วย เหลือคุณอยู่เสมอ ทั้งคอยช่วยให้คุณหัวเราะ

และคอยคุ้มครอง ดูแลเธอเมื่อเธอเจ็ บป่ วยและย ามดี