ดีกันสองวันทะเลาะกันห้าวัน แต่ก็ยังจะทนคบกันต่อ

คนไม่ใช่ ทำอย่างไรก็คงไม่ใช่ ทั้งที่

เ รี ย น รู้ แล้วว่าเข้ากันไม่ได้

ดีกันสองวัน ท ะ เ ล า ะ กันห้าวัน

แต่ก็ยังจะทนคบกันต่อ โดยให้เหตุ ผ ล

ของการทนอยู่ว่า ” เ ห นื่ อ ย ที่จะต้อง

ไปเริ่มคบกับคนใหม่” อยากถามจริงๆ ? แล้ว

จะไม่ เ ห นื่ อ ย ใจ มากกว่านี้หรอ

ที่ต้องคบ กั บ ค น ที่ไม่เข้าใจกันอีกต่อไป

อย่า พ ย า ย า ม อดทนกับคนที่ไม่ใช่

อย่า พ ย า ย า ม ยึดใครไว้เพราะความเหงา

อย่า พ ย า ย า ม ต่อจิ๊ กซ อว์ชิ้นที่ผิด

หลังจากที่หันจิ๊ กซ อว์นั้นครบทุกด้านแล้ว ยังไม่

สามารถต่อได้ลง ล็ อ ค ถ้าเป็นอย่างนี้จงวางมันลงซะ

แล้วเปิดโอกาสให้ ตัวเองได้ค้นหา ชิ้นใหม่มาลองต่อดู

ที่สำคัญ ในเมื่อไม่ว่าจะกี่ ค รั้ ง ที่มองไปข้างหน้า

เราก็แน่ใจทุกครั้งว่า “คนคนนี้ไม่ ส า ม า ร ถ

ที่จะทำให้หัวใจเราอุ่นพอ” แล้วเราจะปิด ป ร ะ ตู ขังตัวเองทำไม

มีเขาแล้วไม่เหงาก็จริง แต่ต้องร้องไห้ อ า ทิ ต ย์ ละห้าวัน

มันคุ้มกันเหรอ? การบอกเลิกแล้วกลับมาอยู่กับตัวเอง

อีกครั้งเป็นสิ่งที่ยาก แต่จริงหรือเปล่า?

บางครั้งเราก็ต้องหัดทำในสิ่งยากๆให้เป็นบ้าง อย่าใช้ชีวิต

และมีความรักแบบเอาง่ายเข้าว่า ฝึกหายใจด้วยหัวใจ

ของตนเอง? แล้วหัวใจก็จะเข้มแข็ง ม า ก ขึ้นเรื่อยๆ

จิ๊กซ อว์ชิ้นที่ถูกนั้น?รอเราหยิบมันขึ้นมาอยู่

คนที่ใช่นั้น?ก็รอเราอยู่ แต่วันที่รอคอยวันนั้น

จะไม่มีวันเดินทางมาถึงเลย ถ้าเรายังไม่ยอมวาง จิ๊ ก ซ อ ว์

ชิ้นที่ผิดลง และยังใช้เวลาหมดไปกับ การ อ ด ท น อยู่กับคนที่ไม่ใช่