จะเลือกคนที่ใช้หัวใจรัก หรือคนที่ใช้สม องรัก ขึ้นอยู่กับคุณ

ถ้าใครตอบคำถามได้ว่า รักคนคนหนึ่งเพราะอะไร

นั่นเป็นรักจากสมอง สมองมักมีเหตุผลมีคำตอบ

ในการที่ต้องรัก และอาจไม่ใช่รักแท้

เพราะรักแท้ เป็นรักที่ไม่มีคำตอบ

รักจากสมอง รักด้วยหัวใจ

รักจากความรู้สึก รักเพราะรู้สึกรัก

สังเกตง่าย ถ้ารักจากสมอง

ชีวิตรัก เหมือนอยู่ในโลกความจริง มักไม่อ่อนหวาน

ทำอะไร ก็มีแผนการ มีเหตุผล มีคำอธิบาย ร้อยแปด

ต่างจากรัก ที่มาจากความรู้สึก

ชีวิตเหมือนอยู่ ในความฝัน
อ่อนหวาน อบอุ่น ใช้หัวใจในการตัดสิน

กลายเป็นคนไม่มี ส ม อ ง

ถ้าใครบอกว่า รักคุณเพราะอะไร

พึงจำไว้ว่า..

รักแท้จะไม่มีเหตุผล จะไม่มีคำว่าอะไร มาทำให้รัก

เพราะถ้าบอกว่ารัก เพราะคุณสวย เมื่อความสวยหมด อาจเลิกรักได้

หรือถ้ารัก เพราะคุณเป็นคนดี

วันหนึ่งก็อ้างได้ว่า ตอนนั้นเห็นคุณเป็นคนดี ได้อย่างไร

หรือถ้ารัก เพราะคุณเป็นคุณ ก็คง เ บื่ อ ที่จะหาคำอื่นมาพูด

คำนี้ใช้ง่ายที่สุด

จงฟังคน ที่บอกว่า รักคุณ และไม่เข้าใจ ว่าทำไมถึงรัก

นั่นเเสดงว่า ใช้หัวใจรัก ไม่ว่าวันข้างหน้า คุณจะเป็นอย่างไร

หัวใจก็จะยัง ไม่มีเหตุผลในการรักอยู่ดี

เลือกใคร…

จะเลือกคนที่ ใช้หัวใจรัก หรือคนที่ใช้สมองรัก

ขึ้นอยู่กับคุณ แต่ก็มีคนส่วนหนึ่ง บอกว่า…

“รักใคร ให้รักด้วยสมอง อย่ารักด้วยหัวใจ

ปัจจัยที่ชีวิตคู่ยืนยาว

มีอีกมากนอกจาก ความรัก”

เอ๊ะ ยังไงดี .. แต่ทางที่ดี

ควรรักอย่างมีสติ นะคะ