จงเป็นคนในแบบที่คุณอยากเจอ 1 นาทีแล้วคุณจะเข้าใจ

อยากได้เพื่อนดี แล้วเราล่ะเป็นเพื่อนดีหรือเปล่า?
อยากได้สามีดี แล้วเราล่ะเป็นภรรยๅดีหรือเปล่า?
อยากได้ภรรยๅดี แล้วเราละเป็นสามีดีหรือเปล่า?

อยากได้เจ้านายดี แล้วเราล่ะเป็นลูกน้องดีหรือเปล่า?
อยากได้ลูกน้องดี แล้วเราล่ะเป็นเจ้านายดีหรือเปล่า?

อยากได้ลูกดี แล้วเราล่ะเป็นพ่อแม่ดีหรือเปล่า?
อยากได้ผู้ปกครองดี แล้วเราล่ะเป็นบริวารดีหรือเปล่า?
อยากได้ครูดี แล้วเราล่ะเป็นศิษย์ดีหรือเปล่า?

บ่อยครั้งคนเรา คิดแต่ในมุมของตนว่าควรจะได้รับแต่สิ่งดีๆ
แต่ไม่ได้มองตัวเองว่า ตัวเองนั้นคู่ควรกับสิ่งที่จะได้รับหรือเปล่า
เหมือน ขันกับพานรอง ที่อยากได้ขันทองคำใบใหญ่
แต่ตัวเองมีแค่พานรองสังกะสีเล็กๆ

จึงมีคำกล่าวว่า “สิ่งที่คู่ควร ย่อมคู่ควร กับสิ่งที่ควรคู่”
เทพบุตร ย่อมคู่ควรกับ เทพธิดา

อสุรๅ ย่อมคู่ควรกับ อสุรี
ยักษๅ ย่อมคู่ควรกับ ยักษี
กุลบุตร ย่อมคู่ควรกับ กุลธิดๅ

อยากให้คนอื่นเป็นอย่างไร
มองตัวเองก่อนสักนิดดีไหมว่า
เราดีพอที่จะคู่ควรกับเขาหรือเปล่า?

อยากได้อะไร เราคู่ควรกับสิ่งนั้นหรือเปล่า?

ขอขอบคุณ : Somchet Mhin