ง่ายๆแค่ 5 ข้อที่สาว ๆ อยากขอ หวังว่าหนุ่มๆจะทำให้กันได้นะคะ

ช่วงวันมามาก ของผู้หญิง หรือที่หนุ่มๆ เรียกแบบหยิก แ ก้ ม

หยอกว่า ช่วงเวลาของ ม นุษ ย์ เม น ส์ เป็นช่วงที่ผู้ชายไม่ป ลื้ม

เท่าไหร่นัก ด้วยอารมณ์ ขึ้ น ๆ ล ง ๆ เกินจะคาดเดาของผู้หญิง

ปกติก็เข้าใจยากอยู่แล้ว ก็ยากกว่าเดิมเข้าไปอีก

แ บ่ ง เบาภาระ

ช่วงวันมามาก ผู้ ห ญิ ง จะรู้สึกเมื่อยเนื้ อตัว บางคนปวดท้องจน

แ ท บ ลุกไม่ไหว งานบ้านงานครัวต่างๆ ถ้าพอจะช่วย เเ บ่ ง เบา

กันได้ก็ควรช่วย อย่าต้องรอ ให้สั่งเดี๋ยวโมโห

อย่าทำเหมือน รำ ค า ญ

ถึงจะน่า รำ ค า ญ ก็เถอะ แต่อยากขอร้องให้ผู้ชาย อย่าทำเหมือน

ไม่สนใจ ไม่อยากคุย เพราะนอก จ า ก จะหงุด ห งิ ด ง่ายแล้ว

ช่วงวันมามากนี้ ผู้ ห ญิ ง ยังขี้ง อ น ขี้น้ อยใจเป็นพิเศษ

แก้ได้ด้วยความใส่ใจแบบพิเศษค่ะ

อย่าเพิ่ง บ่ น หรือ ด่ า

ถ้าไม่อยาก ใ ห้ สถานการณ์ เ ล ว ร้ า ย กว่าเดิม พยายาม

อย่าบ่น อย่ าด่า อย่าเพิ่งเถียง อะไรยอมได้ย อมไปก่อน เ ตื อ น แล้วนะ

ทน ห น่ อ ย นะคะ

อาจจะ เ ห นื่ อ ย หน่อยที่ต้องคอยตามใจ อาจจะรู้สึกไม่พอใจ

ที่ทำตัวไม่น่ารัก แต่อย่า เ พิ่ ง ไปไหนเลยนะ อยากให้เข้าใจว่ามัน

เป็นเรื่องของ ฮ อ ร์โ ม น ที่ยากจะควบคุม ไม่เกิน 7 วันเอง อดทนนะคะ

เอาใจกันบ้าง

รู้ว่าชอบอะไร จั ด มาเลยค่ะ โดยเฉพาะของกิน เพราะวันมามากผู้หญิงจะกินจุ

เอาใจด้วยของ กิ น จะดีมาก ช่วยให้ อ า ร ม ณ์ ดี ได้อีกหลายชั่วโมง