ค้ างคืนกับผู้ชายยังไง แบบไม่ให้เสียตัว

คบกันมาสักพัก ความ สั ม พั น ธ์ กำลังไปได้ดี

เริ่มอยาก จะ พั ฒ น า ไปอีกขั้น เดินห้าง กินข้ าว

ดูหนังกันจนเ บื่อแล้ว อยากลองไปเที่ยวที่ไกลๆ

ไป ส วี ท กันสองต่อสองดูบ้าง แต่ติดอยู่ที่ว่าถ้าไปไกล

ก็ต้อง ค้ า งคื น และหญิงไทย ใจงามอย่างเรา ก็ต้องรัก น ว ล

ส ง ว น ตัว ยังไม่อยากเสี ยตัวตอนนี้ ควรจะทำอย่างไรดี

คนเดียว หั ว ห า ย ต้องพกเพื่อนไปด้วย

ถ้ารู้ตัวว่า เป็นคนใจสั่นใจบาง มีอารมณ์คล้อย ตามง่ายๆ

คน เ ดี ย ว ไม่น่ารอด ก็พก เ พื่ อ น สนิทติดตัว

ไปเป็นไม้กัน ห ม า ด้วยเลยก็ดีค่ะ

สติ เ ต ลิ ด จะเกิดปัญหา

ระวัง อย่าให้ของ มึ น เมาเข้าปาก หรืออาจจิบได้นิดหน่อย

พอเป็นพิ ธี แต่ห้ามเมาจนขาดสติ เพราะอาจเกิดเรื่องที่

คุณก็รู้ว่า เ รื่ อ ง อะไรขึ้นได้

พูดตรงๆ

สาวๆหลาย คนมักจะไม่กล้าพู ดตรงๆ กลัวปฏิเส ธไปแล้ว

ผู้ชายจะไม่รัก แต่อย่าลืมว่า เ ซ็ ก ซ์ แลกรักไม่ได้ ถ้าเกิด

พลาดขึ้นมาเเล้วเขาไม่ พ ร้ อม รับผิดชอบจะเเย่กว่า ฉะนั้น

พูดปฏิ เ ส ธ ไปเลยตรงๆ ถ้าเขารักคุณจริง ๆ ต้องรอได้ค่ะ

คำว่า แ ค่ ก อ ด ไม่มีอยู่จริง

ผู้หญิงผู้ชาย ค้ างคื นด้วยกันสองคน ก็เหมือนตะเกี ยงใกล้ไฟ

พร้ อมจุ ดติ ดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น อะไรที่เพิ่มความเสี่ ยงอย่าทำ

อย่าถูกเนื้ อต้องตัวกัน เว้นระยะห่างไว้บ้าง และถ้าเขาบอกว่าขอกอด

แค่กอดไม่ ทำอะไร อย่าไปเชื่อ เพราะแทบทุกครั้งหลังจากกอด

มักจะมีอย่าง อื่ น ตามมาเสมอ

มิ ดชิ ดไว้ก่อน

ชุดเ ปิดนั่นนิด โ ชว์นี่หน่อย ไม่จำเป็นไม่ต้องหยิบติดกระเป๋า

มาดีกว่าค่ะ ปากบอ กไม่อยากๆ แต่เเต่งตัวอ่อย เดี๋ยวเขา

จะหาว่าอยากแต่เเอ๊ บ

แย กห้ องเถอะค่ะ

เพิ่มงบอี กหน่อย แยกห้องกั นนอนดีกว่าค่ะ สบายตัว สบายใจ

ได้เที่ยวสุดส วี ทด้วยกันอย่ างที่ต้องการ และไม่ต้องเสี ยตัวอย่างที่กลัว

อะไรที่ได้มาง่ายๆ ก็ทิ้ งง่ายๆได้เหมือนกัน ถ้าอยากให้ผู้ช ายเห็นคุณค่า

ต้องประเ มินคุณค่าของตัวเองด้วย หวงเนื้ อหวงตัวบ้างนะคะ