คน 5 แบบอยู่ห่างไว้ ยิ่งช่วยยิ่งได้ใจ

หากคุณ ให้อะไรกับใครๆ และให้ไปโดยง่ายมักจะดูไร้ค่า

ผู้รับก็รับจนเป็นนิสัย คน 6 ประเภท ที่ควรเลิกคบหา อยู่ให้ห่าง

1. ยืมเงินแล้วไม่คืน

มีหลายคน แล้วที่ต้องแตกหั กกันเพราะเรื่องเงิน

ถ้าช่วยเหลือได้ ก็สมควรที่จะช่วยเหลือกัน

แต่ในกรณีที่หาก เพื่อนคนไหนมายืมเงินเราบ่อยๆ

และทำเหมือนไม่อย ากคืนแก ล้ง ทำเป็นลืมๆ

ผลัดวันประกันพรุ่ง แบบนี้เสี ยทั้งเงิน เสี ยทั้งเพื่อน แน่นอน

2. ชวนไปทำแต่อะไรที่ไม่ดี

กิจกร รมห่ามๆ เชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนก็คงอย ากลองทำ

แต่ครั้นหากเจอ เพื่อนที่ชวนทำแต่เรื่องเ ล วๆ

ไม่เคยจะชวนกัน ไปทำอะไรที่สร้างสรรค์ที่ดีๆ

ไม่รู้ผิ ดชอบชั่ วดี ขั้นแรกก็เตือนเพื่อนหน่อย

หากยังไม่ฟัง ก็ถอยออกมาดีที่สุด อย่ าไปยุ่งเลยถ้าเขาไม่ฟัง

3. ตำห นิแต่คนอื่น ตัวเองดีไปหมด

ไม่มีใครที่ไม่ถูกนิ นทา หรือถูกพูดลับหลังหรอกนะ

จะว่าไปมันเป็นเรื่องธรรมดา ที่จะพูดถึงคนอื่น

แต่สำหรับคน ที่เจอทีไร ก็ไม่มีเรื่องสร้างสรรค์อื่นๆ

มาพูดมาคุยตลอด มีแต่เรื่องว่าคนอื่นล้วนๆ

คนโน้น ก็ไม่ดี คนนั้นก็ไม่ดี ว่าแต่คนอื่นไปทั่ว

มีแต่ตัวเองที่ดีอยู่คนเดียว

4. เอาตัวเอง เป็นที่ตั้ง

รับฟังความคิด ที่ต่างไม่ได้ ไม่รับฟังความคิดใคร

บางทีสิ่งที่คนเรา คิดอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป

คนรอบข้างที่เขา เตือนก็ควรจะรับฟังสักนิดบ้าง

ไม่ใช่เอาความคิดตน เป็นใหญ่เอามาไตร่ตรองดู

ไม่ใช่ไม่ฟังใครไม่เปิดใจ คนที่เป็นเพื่อน กันก็ต้องรู้จักพูด

ขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักฟังเพื่อนด้วย ไม่ใช่เอาแต่ความคิด

และตัวเองเป็นที่ตั้ง ใครเขาจะช่วย อย ากร่วมเคียงข้างไปกับคุณ

ได้ทุกเวลาล่ะ

5. ขอความช่วย เหลือตลอด

เป็นเพื่อนกัน ต้องช่วยเหลือกันในย ามเดื อ ดร้อน

เป็นเรื่องที่สมควรทำ แต่หากเจอเพื่อน ที่ให้ช่วยทุกเรื่อง

แทบตลอดเวลา เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำเองได้ก็ไม่ทำ

รอให้คนอื่น ช่วยอยู่นั่นแหละ พอไม่ช่วยก็มีอาการ

ขุ่นเคืองโน่นนี่ อย่ าเสี ยเวลาเลยแบบนี้ ยิ่งช่วยยิ่งแย่

เก็บน้ำใจ ไว้ใช้กับคนที่มีความเก รงใจ หรือคนที่เห็นค่าดีกว่า