คนมีกินมีเก็บหาเงินก็เก่ง เขาแค่ทำ 4 แบบนี้

รู้จักเก็บออมและการลงทุนเมื่อเงินเดือนออก

ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50%

สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ

ส่วนที่ 2 30% สำหรับจ่ายหนี้สินบ้านรถบัตรเค รดิต

และส่วนที่ 3 20% สำหรับเงินออม ซื้อพันธบัตรกองทุนรวม

และเผื่อฉุกเฉิน การแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน

จะช่วยให้เรามีเ งินเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุล

ให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

1.วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวม

ได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน

ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงิน

ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี

มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ

จะช่วยให้เรา ใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

2.สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก

หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อย่างเช่นโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงาน

เป็นเวลานาน หลายๆอาชีพ ที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงาน

แน่นอนก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า

จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าดังนั้นการมีอาชีพที่ 2

หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรอง

ในการหาเงิ นได้ และถึงงานประจำ

ที่เป็นรายได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีรายได้เสริม

ก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยง และสร้างความมั่นคง

ให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้

จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

3.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเอง

ภาระบางอย่างก็จำเป็น ที่จะต้องมีไว้เช่นบ้าน ที่ต้องใช้อยู่อาศัย

หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่าง

ก็ไม่ควรที่จะมี อย่างภาระค่าบัตรเค รดิต หากใคร

เป็นคนที่สนุกกับการรูดแล้ว ต้องมานั่งเครียดทีหลัง

ว่าจะเอาเงิ นไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ

ขอให้คุณหยุดพฤติก รรมแบบนี้ซะ เพราะมันกำลัง

สร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้

โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และดอ กเบี้ยบัตรเครดิต

ก็มหาโห ดรูดแค่เท่าที่จำเป็น แล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

4.หยุดเป็นนักโชค ลาภการเสี่ยงดวง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเ งินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ

หายวับไปกับตา ไม่มี ดอ กออกผลให้เห็น

เหมือนการนำเงินไปลงทุน แต่บางคน

ก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการลงทุนอย่างหนึ่ง

ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สิน

ให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที