คนที่เขารักคุณจริง เขาจะนึกถึงคุณเสมอ..คนที่เขาแคร์คุณ เขาจะนึกถึงใจคุณเสมอ

คนที่อยาก พบหน้าคุณ ต่อให้ข้ามเขากี่ลูก ก็จะดั้นด้นไปหาคุณ

ส่วนคนที่มีคุณอยู่ในใจ จะไม่มีทางทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ ยว

หนึ่งข้อความที่ส่งไป ก็รู้ว่าใครแ คร์ คนที่แ คร์ จะรีบตอบกลับ

หากไม่สะดวก ก็ส่งสติกเกอร์ คนที่ไม่แ คร์ จะเห็นแค่

อ่า นแล้ว คนที่เกลี ยดชัง จะนานกี่วันกี่เดือน ก็ไม่มีทางเปิดอ่ าน

ส่งข้อคว ามแล้วไม่ตอบ ทำใจไว้เถอะ คุณไม่ได้สำคัญนักสำหรับเขา

โทรไปแล้วไม่รับ สำหรับคนที่แ คร์ จะรีบโทรกลับ หากโทรไปแล้วไม่รับ

แถมยังไม่โทรกลับ ก็ทำใจไว้เถอะ

และไม่ต้องไปโกร ธแค้นเขาสาเหตุ มันเกิ ดจากตัวเรานั่นแหละ

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะถูกพบโดยไม่ต้องพย ายาม

ไม่ยัดเ ยีย ด ตัวเองเข้าไปอยู่ใน ชีวิตของใคร ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา

ทั้งที่เขาไม่อยากมา รักที่เริ่มด้วยความพย าย าม มากมาย

มักอยู่ไม่นานเท่าไหร่ วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี

จะทำลายประตูของโล กส่วนตัวลงอย่ างง่ายดาย

เชื่อเถอะว่า หากใครสักคนอย ากให้เราเข้าไป

เขาจะเป็นคนยื่นกุญแ จมาให้เอง

ความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี

โล กไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ มาเพื่อเห็น อกเห็นใจคนอื่น

โลกไม่ได้สร้าง คนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแต กหัก

เป็นการปรับตัว ทะเล าะแล้วแยกทาง เป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้

ทุกอย่างฉาบ ฉวยไปหมด จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง

เพื่ออยู่กับคนๆ เดิม ความรักที่ดี คือการร่วมทั้งทุกข์และสุข วันที่สุข

เราจับมือกันได้ วันที่ทุ กข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม

สิ่งพิเ ศษที่เรียกว่าความรัก เ ยี ยวย าทุกอย่ างได้เสมอ

หากวันหนึ่ง คุณได้พบกับคนที่รักคุณโดยที่เขาไม่ต้อง

พย าย าม ฝืนอะไร คนที่เขาเต็มใจเข้ามาเรียนรู้

โล กส่วนตัวของคุณ ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ

ไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ

และเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม ยินดีด้วยนะ

คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว