คนที่น่าอิจฉาที่สุด คือคนที่มีความสุขไม่ว่าเขาคนนั้นจะจนหรือจะรวย

“วาสนา” บางคนมองว่าเป็นเรื่องของ “ผลบุญ”

ที่เราเคย สะสมไว้แล้วแสดงออกมา

ในรูปแบบต่างๆนาๆ เช่น โชคลาภ

ทรัพย์สิน สุขภาพ อายุ

หรือ บริวารแวดล้อม รอบกาย

ล้วนแล้วแต่ เป็นมุมมอง ของแต่ละคน

ส่วนคนที่ คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนานั้น

ควรระลึกไว้แบบนี้ว่า วาสนา

ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเสียงปรบมือ

เมื่อคุณมีเงินนั้น ดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อ คุณล้มลงยังมี อีกหลายมือ

ยื่นมาฉุด ให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ อีกครั้งหรือไม่?

“วาสนา” ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่

แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่?

“วาสนา” ไม่ได้อยู่ที่คุณมี บ้านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเสียงหัวเราะหรือไม่?

“วาสนา” ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณ เรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่?

“วาสนา”

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิต สวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขา และเธอเข้าใจคุณหรือไม่?

“วาสนา”

ไม่ได้อยู่ที่คุณ มีรถหรูเพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถ กลับบ้านได้ อย่างปลอดภัย หรือไม่?

จะรวยหรือจะจน ทุกคนก็มี ความ ทุ ก ข์ ได้

คนลำบากหาเช้ากินค่ำ ทำไมต้องตื่นเช้า

ทำไมเรา ลำ บ า ก ไม่เหมือนคนอื่น

ทำไมเราไม่มีเงิน ทำไมเราไม่มีรถ ทำไมเดือนนี้ไม่พอใช้

ส่วนที่มีฐานะ ก็ทุกข์อีกเช่นกัน ทำไมปีนี้รายได้น้อยกว่าเดิม

ทำไมยอดขาย ไม่เป็นไปตามเป้า

ทำไมธุรกิจใหม่ ที่ทำยังไปได้ไม่ดี ทำไมลูกน้องลาหยุดบ่อย

เคยลองมอง หันกลับมามอง และถามตัวเองบ้างไหม

ว่าทุกวันนี้ ที่เราหาเงินมานั้น เราเอาไปเติมความสุข

ให้กับตัวเองตรงไหน

บางคนทำงาน จนลืมดูแลตัวเอง ลืมดูแลคนข้างหลัง

บางทีคนที่เรารัก อาจไม่ได้ต้องการ แค่เงินทองเพียงอย่างเดียว

แต่เค้าอาจ จะต้องการเวลา ความอบอุ่น หรือความรัก ก็เป็นได้

คนที่ “น่าอิจฉา” ไม่ใช่คนที่ “ร ว ย” ที่สุด

แต่ คือคนที่ “มีความสุข” ที่สุด ไม่ว่าเขาคนนั้นจะ “จน” หรือ“จะรวย”

เพราะฉะนั้น อย่าอวดว่ามีเงิน เพราะยาม เจ็ บ ป่ ว ย

นอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ

อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่

เพราะวันใด ที่คุณล้มป่วย

ยังมีคน เป็นจำนวนมาก ที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยมยอด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่าอวด รถยนต์ที่คุณขับ

เพราะวันใดที่คุณหมดลมหายใจ กุญแจรถ ก็อยู่ในมือของคนอื่น

อย่าอวดว่า มีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากโล กนี้ไป มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข