การกระทำยอดฮิตของผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงเข้าใจผิด (แอบเห็นใจผู้ชายจริงๆ)

ผู้ชายมักจะ พู ด เป็นเสียงเดียวกันว่า เขา เ บื่ อ ที่จะต้อง

ทะเลาะกับแฟน เพราะด้วยความที่ว่า ผู้หญิงเข้าใจผิดไปเอง

กับการกระทำต่างๆ ของเขา ซึ่งผู้หญิงทั้งหลายมัก จะคิด

ว่าเขาไม่แ คร์ แต่ความ จ ริ ง มันไม่ใช่เลย

ผู้ชายไม่ ค่ อ ย บอกรักบอกคิดถึง

ผู้ชายทั้งหลาย มักจะปากแข็ง หรือไม่ค่อยชอบบอก

ความรู้สึกออกไป ทำให้ผู้หญิงเข้าใจ ผิ ดคิ ดว่าเขา

ไม่รักเราเหมือนเดิมแล้ว โถ่แม่คุณทั้งหลาย ผู้ชายเขา

อยากให้เธอดูที่การกระทำเขามากกว่านะ ถ้าเขายัง

ใส่ใจยังเป็นห่วงเราอยู่ ผู้หญิงเข้าใจผิดทั้งหลาย

ต้องกลับไปสังเกตใหม่แล้วล่ะ

ผู้ชาย ต อ บ ข้อความช้า

การกระทำนี้ทำให้ผู้ ห ญิ ง เข้าใจผิดกันมานักต่อนักแล้วค่ะ

เพราะแต่ก่อนตอน จี บ ก็คุยกันอย่างดี ตอบไวได้โล่ แต่พอ

เวลาผ่านไปทำไมเธอไม่ เ ห มือ นเดิม เริ่มตอบช้า บางครั้ง

เขาก็มีสิ่งอื่นต้องทำ ไม่ได้จับ โ ท ร ศั พ ท์ ทั้งวันนะคะ

เพราะฉะนั้นผู้ ห ญิ ง เข้าใจผิดทั้งหลายใจเย็นก่อนน้าาา

ผู้ชายติ ดเกม ติ ดบอล ติ ดเที่ยว ติ ดเพื่อน

เมื่อผู้ชายมีความสนใจอื่นๆ ที่มากกว่า เขาก็จะให้ความสนใจ

และ โ ฟ กั ส กับสิ่งนั้นไปเลย ทำให้ผู้หญิงเข้าใจผิดอีก

ครั้งว่าทำไมไม่ ส น ใ จ และไม่มีเวลาให้เราเลย ทีกับ เ พื่ อ น

หรือกับสิ่งอื่นๆ ยังมีเวลาให้ ผู้ชายเขา ก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว

ในการใช้ชีวิต เห มื อ น กันนะคะ เขาเองก็ไม่อยากให้

ผู้หญิงเข้าใจ ผิ ด เหมือนกันแหละ แต่ไม่รู้จะ อ ธิ บ า ย ยังไง

ผู้ชายไม่ ค่ อ ย มีเวลาให้เพราะบ้างาน

พวกผู้ชาย น่ะบทจะบ้างานก็คือ จ ริ ง จั ง ขั้นสุดไปเลย

ทำให้ผู้หญิงเข้าใจ ผิ ด ไปใหญ่ว่าทำไมไม่มีเวลาให้ แอบคุย

กับคนอื่นหรือเปล่า หรือมี ใ ค ร ในที่ทำงานที่กำลัง แ อ บ ปิ๊ ง

หรือไม่ ผู้หญิงเข้าใจผิด ทั้ ง ห ล า ย ต้องหยุดมโนนะ

บางครั้งเขาก็ เ ค รี ย ด กับงานมากพอแล้ว ถ้าเธอไปวีน

อีกเขาบอก เ ลิ ก แน่นอน

ผู้ชายที่ ช อ บ หนีไปนอนก่อน

ลำ พั ง ทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วเธอจ๋า จะมีเวลาที่ไหน

ไปคุยกับคนอื่นได้ล่ะ แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงเข้า

ใจผิด คิดว่าเขาจะ แ อ บ ไปคุยกับใครหรือเปล่า หรือไม่อยาก

คุยกับเราเลยหนีไปนอนนั่นเอง แต่เปล่าเลยค่ะเขา แค่เหนื่อย

และต้องการ พั ก ผ่ อ น เท่านั้นเอง ผู้หญิงเข้าใจผิด

ทั้งหลายเลิก ง อ น เถอะ